Remiss - Förslag till ändringar Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv avstår från att yttra sig.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansinspektionen


Externt diarienummer

FI Dnr 19-13541


Svenskt Näringslivs diarienummer

135/2019