Remiss - Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter och

allmänna råd om arbetsplatsens utformning. Svaret är gemensamt framtaget av Svenskt

Näringsliv och dess medlemsorganisationer. Vi delar även de synpunkter som framförts av

våra medlemsorganisationer i deras respektive remissvar.

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Arbetsmiljöveret


Externt diarienummer

2014/116773


Svenskt Näringslivs diarienummer

179/2018