Remiss från Finansdepartementet - Promemoria Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv har inga invändningar mot föreslagna ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik. 

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2020/00495/OU


Svenskt Näringslivs diarienummer

26/2020