Remiss gällande ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

REMISS Publicerad

I samråd med Transportföretagen föreslår Svenskt Näringsliv att Universitets- och högskolerådet bör invänta Skolverkets remisshantering av revideringen av kurser inom Fordons- och transportprogrammet innan man går vidare med en revidering av föreskrifterna (UHRFS 2013:4) för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.


 

Ansvarig handläggare

Avsändare

UHR


Externt diarienummer

4.1.2-01110-2019


Svenskt Näringslivs diarienummer

146/2019