Remiss – Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter i miljöbalken

REMISS Publicerad 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Miljödepartementet


Externt diarienummer

M2020/00083/R


Svenskt Näringslivs diarienummer

51/2020