Remiss Promemorian Anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd

REMISS Publicerad

NSD välkomnar att kostnaden för att utnyttja anståndsmöjligheten sänks, men anser att denna bör sättas ned ytterligare.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi/2020/01853/S3


Svenskt Näringslivs diarienummer

78/2020