Remiss - Skatteverkets föreskrifter om periodisk sammanställning

REMISS Publicerad

Avser Skatteverkets ändrade föreskrifter avseende ny uppgiftsskyldighet i den periodiska sammanställningen för överföringar till avropslager i annat EU-land.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Skatteverket


Externt diarienummer

202 202835-19/111


Svenskt Näringslivs diarienummer

123/2019