Remittering av promemorian Inkomstpensionstillägg

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv avstyrker nytt förslag om inkomstpensionstillägg som avviker från de grundläggande principer som finns i det allmänna pensionssystemet

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2020/014778/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

52/2020