Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR11 juni 2020

Remittering av Upphandlingsmyndighetens föreskrifter (UHMFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål

MOTTAGARE
Upphandlingsmyndigheten
Externt diarienummer
UHM-2020-0102

Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att bli statistikmyndighet samt meddela föreskrifter avseende insamling av uppgifter till och driften av den nationella statistikdatabas som enligt lagen om upphandlingsstatistik ska upprättas av myndigheten. Enligt Svenskt Näringslivs uppfattning kommer en förbättrad upphandlingsstatistik att vara till stor nytta inte bara för riksdag, regering och politiker på regional och lokal nivå utan även för leverantörer, forskare, media och för allmänheten. Svenskt Näringsliv tillstyrker föreslagen föreskrift om insamling av uppgifter för statistikändamål.

Ansvarig handläggareGöran Grén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist