Remittering av Upphandlingsmyndighetens föreskrifter (UHMFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål

REMISS Publicerad

Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att bli statistikmyndighet samt meddela föreskrifter avseende insamling av uppgifter till och driften av den nationella statistikdatabas som enligt lagen om upphandlingsstatistik ska upprättas av myndigheten. Enligt Svenskt Näringslivs uppfattning kommer en förbättrad upphandlingsstatistik att vara till stor nytta inte bara för riksdag, regering och politiker på regional och lokal nivå utan även för leverantörer, forskare, media och för allmänheten. Svenskt Näringsliv tillstyrker föreslagen föreskrift om insamling av uppgifter för statistikändamål.   

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Upphandlingsmyndigheten


Externt diarienummer

UHM-2020-0102


Svenskt Näringslivs diarienummer

90/2020