Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

REMISS Publicerad 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2020/00131/S3


Svenskt Näringslivs diarienummer

7/2020