Skatteverkets promemoria Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost

REMISS Publicerad 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/00944/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

22/2020