Skatteverkets promemoria Ökade möjligheter till automatiserat beslutsfattande på fastighetstaxeringsområdet

REMISS Publicerad 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/033864/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

44/2020