Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/03709/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

170/2017