Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott.(Ds 2019:1)

REMISS Publicerad 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet  


Externt diarienummer

Ju2019/00209/L5


Svenskt Näringslivs diarienummer

47/2019