Styrmedel för att förbygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, dir 2016:3

REMISS Publicerad

Yttrande över utredningen Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22)

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Miljö- och energidepartementet


Externt diarienummer

M2017/00779/Ke


Svenskt Näringslivs diarienummer

56/2017