Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land – undanröjande av ett gränshinder (Ds 2018:26)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2018/02247


Svenskt Näringslivs diarienummer

104/2018