Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Kulturdepartementet


Externt diarienummer

Ku2017/02416/DISK


Svenskt Näringslivs diarienummer

245/2017