REMISSVAR4 december 2020

Underhandsberedning av förslag om kompetensinsatser vid korttidsarbete

MOTTAGARE
Regeringskansliet
Externt diarienummer
-

För svenska företag och jobb är det viktigt att det finns ett effektivt system för korttidsarbete och att det vid korttidsarbete finns goda möjligheter att genomföra kompetensutvecklingsinsatser. För att de kompetensutvecklingsinsatserna ska bli av i tillräckligt hög omfattning behövs ett ersättningssystem till företagen. För att systemet ska ha någon effekt måste det såklart användas och det är viktigt att det når avsett resultat. Att systemet är enkelt och förutsägbart är då av stor betydelse. Svenskt Näringsliv välkomnar att ett ersättningssystem för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete införs.

Det är viktigt att ansvarig myndighet har tillräcklig kapacitet och kompetens för att hantera, handlägga och bereda de ärenden om ersättning som kommer in. Tillväxtverket måste snarast se till att information och föreskrifter finns på plats.

Svenskt Näringsliv ser risker för är stor att systemet för ersättning för kostnader vid korttidsarbete blir administrationstungt och krångligt för företagen och att de av den anledningen inte kommer att söka och använda stödet i den utsträckning som skulle behövas. Därför behövs därför kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar så att träffsäkerheten kan förbättras och den administrativa bördan minimeras.

Ansvarig handläggareJohan OlssonMagnus Wallerå
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist