Utkast till lagrådsremiss Anstånd med kupongskatt i vissa fall

REMISS Publicerad

 

 

Ladda ner

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/02392/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

93/2019