Skrivelse S6-2020_Behovet av en god beredningsprocess inom skattelagstiftningen

SKRIVELSE Publicerad
 

Mottagare

Finansdepartementet

SN diarienr

S6-2020