Gabriella Sebardt

Gabriella Sebardt

Arbetsrättsjurist

  • +46 8 553 432 44
  • +46 70 535 32 44
Arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor (EU Social Affairs) i Bryssel. Bistår experter inom Svenskt Näringsliv och MO med dessa och närliggande frågor, bl.a. via EU-LAV. Särskilt ansvar för den sociala pelaren och regleringar som utgår ifrån den, så även Arbetsmarknadens EU-råd.