Gabriella Sebardt

Gabriella Sebardt

Arbetsrättsjurist

  • +46 8 553 432 44
  • +46 70 535 32 44

Arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor (EU Social Affairs) med Bryssel som utgångspunkt. Bistår experter inom Svenskt Näringslivs och dess medlemsorganisationer i dessa och närliggande frågor. Särskilt ansvar för den sociala pelaren och regleringar som utgår ifrån den.