Mia Liljestrand

Mia Bernhardsen

Expert på kompetensförsörjningsfrågor

  • +46 8 553 431 44
Mia Bernhardsen är tjänstledig till och med 2019-01-01.

Ansvarig för frågor som rör yrkesutbildning för vuxna såsom yrkeshögskolan, yrkesvux, validering, lärlingsutbildning, branschskolor och yrkeslärarutbildningen.