Barn och äldre umgås i vardagen med nytt koncept

NYHET Publicerad

OMSORG Kontakten mellan barn och äldre i samhället är inte lika självklar som förr. Det vill omsorgsjätten Norlandia ändra på. Från och med nu börjar företaget att bygga sina verksamheter med förskola och äldreboende i samma hus, med gemensamma lokaler och mötesplatser.

Generationskonceptet

"Egentligen blir det tre generationer som möts – barn, personal och äldre. Alla vi träffar ser det som ett intressant och ett nytt sätt att arbeta." Det säger Kerstin Stålskog, vd på Norlandia.

Kerstin Stålskog

Kerstin Stålskog, Norlandia

– Många av våra äldreboenden har redan idag någon form av gemensamma aktiviteter med en närliggande förskola och det är många äldre positiva till. Nu gör vi det fullt ut inom koncernen, säger Kerstin Stålskog, Norlandias vd.

Generationskonceptet, med förskola och äldreboende i samma fastighet, kommer företaget framöver att tillämpa där det finns behov av förskola och äldreboende i samma område och där det finns förutsättningar när det till exempel gäller markstorlek.

För Norlandia som sedan länge driver både förskolor och äldreboenden, är det en möjlighet att använda sin kompetens och erfarenhet på ett nytt sätt. Det finns dessutom ett stort behov av fler förskolor och äldreboenden framåt och kommunerna är naturligtvis bara glada över att slippa stå för byggkostnader och risker. 

– När vi pratar om generationskonceptet i kommunerna är många intresserade av kombinationen och vi får väldigt positiv feedback.

Kommunerna ser det också som ett naturligt sätt för generationer att mötas på, enligt Kerstin Stålskog. Många äldre upplever ensamhet och barn lockar ofta fram något speciellt hos dem.

– De flesta tycker att det är trevligt att umgås med barn, men ofta bor de långt från sina egna barn och barnbarn. Och många barn har idag ingen kontakt med äldre – här får de den möjligheten.

De första byggnationerna enligt generationskonceptet påbörjas nu i Knivsta och Norrtälje.. 2020 ska boendet i Knivsta vara klart med 54 platser för äldreomsorg och 76 förskoleplatser. Året därpå ska boendet i Norrtälje stå klart. Kerstin Stålskog räknar med att det blir fler med tanke på att Norlandia redan för diskussioner med ytterligare ett tiotal kommuner.

– Nu håller vi på att utarbeta hur det ska fungera konkret i vardagen. Vi vill också hitta former för att barnen ska kunna besöka avdelningarna på äldreboendet på ett naturligt sätt som gynnar både barn och gamla.

Tanken är att förskola och äldreboende finns var för sig men i en och samma byggnad. Det ska finnas ett gemensamt kök där maten lagas både till förskola och äldreboende, och samlingslokaler och en utemiljö där barn och äldre kan mötas och fika tillsammans.

Samtidigt måste det utifrån regelverk och krav finnas någon form av uppdelning, konstaterar hon.

– Det behöver också finnas miljöer som bara är för barn respektive äldre. Framför allt måste vi anpassa miljöerna efter både barnen och de äldre som bor där.

Norlandia ser också en möjlighet att kan hitta smarta lösningar för bemanning. När det gäller till exempel kök, tvätt och städ finns stora möjligheter att jobba över gränserna. Planen är att förskola och äldreboende har ett gemensamt kök.

– Förutom att det kostar mycket att bygga två kök är det mer effektivt att ha en lokal där maten lagas till två verksamheter i stället för en. Även i den övriga verksamheten vill vi skapa en viss flexibilitet. Både förskola och äldreboende handlar ju om omsorg, men i olika delar av livet.

Hur framgångsrikt generationskonceptet blir handlar mycket om ledarskapet på plats, påpekar Kerstin Stålskog.

– Det är hos cheferna för respektive verksamhet som grunden byggs, de som känner till behovet och möjligheterna bäst. Vi måste börja med en bra samverkan mellan dem så att de tillsammans kan hitta de naturliga mötesformerna och driva utvecklingen framåt.

Det är också viktigt att koppla ihop de båda verksamheterna på ett bra sätt, med naturliga gemensamma stunder som verkligen ger något extra till både barn och äldre. Samtidigt måste självklart varje individ välja om de vill delta i dessa möten över generationsgränserna, påpekar hon.

– Egentligen blir det tre generationer som möts – barn, personal och äldre. Alla vi träffar ser det som ett intressant och ett nytt sätt att arbeta. Det ger en möjlighet att både lära av varandra och bidra med något till varandra.

Framtagandet av generationskonceptet har dessutom påverkat Norlandia som företag positivt, berättar Kerstin Stålskog.

– Vi har hittat nya samarbetsformer internt som gör att vi börjar tänka nya tankar kring hur vi jobbar och organiserar oss. Det sätter igång nya tankar.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

Politiskt trängd skolföretagare sålde verksamheten

VÄLFÄRD Politisk osäkerhet fick Skolhoppet, som driver en montessoriskola, att sälja till ett större bolag. Därmed är skolans framtid tryggad. "Som liten friskola är det ganska tufft och skakigt idag", säger grundaren Maria Jacky.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

I Böle har skolan blivit byns mötesplats

SKOLA När den kommunala skolan i Böle lades ner 2003, gick föräldrarna ihop för att rädda den. De startade en ideell förening som idag äger skolan, en restaurang och ett fastighetsbolag. All vinst återinvesteras, bland annat i hög personaltäthet och näringsrik mat lagad från grunden.
NYHET Publicerad:

Dialys på export stärker svensk välfärd

VÅRD Sedan det svenska dialysföretaget Diaverum köptes av ett riskkapitalbolag för elva år sedan har expansionen varit rekordartad. Företaget finns idag i uppåt 20 länder och en av framgångsfaktorerna är det systematiska kvalitetsarbetet som ständigt förbättrar för patienterna.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Politiker vallfärdar till fristående skola

GRUNDSKOLA När Jessica och Fredrik Påhlsson startade sin första skola var målet att bli bäst. Idag vallfärdar politiker och andra dit för att förstå hur de får ihop ekvationen med mindre klasser och högre lärartäthet med samma budget som kommunens skolor.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.