NYHET15 mars 2023

Företagardagarna: ”Lågkonjunkturen slår ut företag – vi behöver strukturreformer”

Sänkta arbetsgivaravgifter, minskad regelbörda och större utrymme åt företagen att leda klimatomställningen. Det är några av de önskemål 350 företagare förde fram till 100 politiker under Företagardagarna.

Intresset för företagens villkor är stort. Samtliga 100 politiker som bjudits in till Företagardagarna i Stockholm tackade ja. Moderatorn Jens Hedström menade inledningsvis att om vi har ett bra företagsklimat så går det också bra för Sverige.

Sven-Olov Daunfeldt, Svenskt Näringslivs chefsekonom, berättade från scenen att han är orolig för lågkonjunkturen.

Lågkonjunkturen gör oss fattigare och slår ut företag.

– Lågkonjunkturen gör oss fattigare och slår ut företag. Vi är därför i stort behov av strukturreformer, sa han.

Sven-Olov Daunfeldt pekade på att hushållen är rekorddeppiga och nu larmar företagen om att det blir allt svårare att klara ekonomin. Han hänvisade till en undersökning från Svenskt Näringsliv där var fjärde företag funderar på att varsla inom sex månader. I byggbranschen, besöksnäringen och detaljhandeln är det ännu värre – där funderar var tredje företag att varsla inom sex månader.

– Sverige är i en lågkonjunktur men vi vet inte hur djup och allvarlig den kommer att bli. Men ni företagare är hjältarna som kan vända den här utvecklingen. Det finns en ljusning i sikte. Det går redan nu att genomföra reformer för att stärka konkurrenskraften och genomföra långsiktiga strukturreformer. Det är dags att bryta bidragslinjen och gå till arbetslinjen, sa Sven-Olov Daunfeldt.

Viktiga förändringar

Han listade de viktigaste faktorerna som Sverige behöver förändra, bland annat att sänka elskatten och arbetsgivaravgifterna, förkorta och förenkla tillståndsprocesserna och göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete.

Sedan redogjorde fyra tunga politiker från riksdagens näringsutskott och finansutskott hur de vill förbättra företagsklimatet. De var helt eniga om att alla former av elkraft behövs för att industrin ska kunna klara klimatomställningen.

– Sverige måste bygga tillbaka ny kärnkraft som är grunden för svenskt välstånd. Kärnkraft är en billig, prissäker och ren elproduktion, sa Edward Riedl (M), ordförande i finansutskottet.

Över 350 företagare från hela landet besökte Företagardagarna och de ville veta vad Svenskt Näringsliv gjorde för att hjälpa dem. Pontus Angland från Anglands Electronics AB i Norrköping undrade vilket energislag som var viktigast att få fram först.

Det är fullständigt fel fokusering att ställa kraftslag mot varandra.

– Det är fullständigt fel fokusering att ställa kraftslag mot varandra. Vi behöver all fossilfri kraftproduktion vi kan få: kärnkraft, vatten, vind och sol. Det viktigaste är tempo, tempo, tempo. Bara för att det tar lång tid att bygga kraft får det aldrig bli en ursäkt för att vänta en dag till. En vunnen dag idag är lika viktig som en vunnen dag om 15 år. Det viktigaste är tillståndstiderna. Vi behöver tempo, tempo, tempo, svarade Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv.

En annan viktig fråga är EU:s utveckling. Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor vid Svenskt Näringsliv, konstaterade att Sverige och Europa genomlidit sju svåra år med brexit, Trumps handelskrig mot Kina, pandemin och Ukrainakriget.

– Vi har mått bättre. Men det kan bli bättre igen. EU behöver återigen fokusera på företagens konkurrenskraft så att ekonomin växer sig starkare, sa Anna Stellinger.

Statsministern varnar för låg tillväxt

Statsminister Ulf Kristersson (M) menade under middagen senare på kvällen att näringslivet håller på att bli Sveriges nya viktiga miljörörelse. Men han varnade också för att Sverige riskerar att få den lägsta tillväxten i EU.

– Dagens stora strukturreformer måste handla om att förbättra företagsklimatet och investeringsviljan i Sverige, sa han.

Ulf Kristersson lyfte fram några områden där han vill se satsningar: företagens säkerhet, tillståndsprocesserna och att Sverige måste sluta överimplementera EU-regler på ett sätt som anda länder inte gör. Han lyfte också fram betydelsen av att stärka arbetslinjen.

– Det ska alltid löna sig att jobba jämfört med att gå på bidrag och därför kommer vi att genomföra en stor bidragsreform och införa ett bidragstak, språkkrav, krav på heltidsaktivitet och sänka skatten både på arbete och på pension, sa Ulf Kristersson i sitt tal på Företagardagarna.

Skriven avAnna DalqvistZoran Cale
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist