NYHET11 januari 2022

Att starta UF-företag blir allt vanligare på skolorna

Antalet elever som driver UF-företag i Blekinge har ökat med 8 procent sedan föregående år. En utveckling som gynnar framtidens företagare.

Likt tidigare år är det mest populärt att driva UF-företag på ekonomiprogrammet. Men trots att utvecklingen för UF-företag generellt ser positiv ut finns det vissa orosmoln inför framtiden. Foto: Mostphotos

Att det varje år startas UF-företag (Ung Företagsamhet) på gymnasieskolorna runt om i länet är mycket positivt. Forskning har visat på att de elever som engagerar sig med att starta ett UF-företag under sin gymnasietid drar nytta av det under resten av sitt liv. En före detta ”UF-företagare” får generellt sett en högre lön, har större chans att få ett arbete och är mer benägna till att starta eget företag i framtiden. UF-företag gynnar med andra ord både individen och samhället.

Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Erfarenheten från ett UF-år gagnar inte bara hos de elever som efter gymnasiet startar ett eget företag, anställer och genererar medel till välfärden. Även de elever som väljer att ta anställning istället för att starta företag, presterar bättre och fungerar bättre både som ledare och i samarbete med andra. En ökad kunskap om och förståelse för företagandets villkor, gynnar inte bara eleverna, utan hela samhället. Därför borde alla landets elever erbjudas möjligheten att driva ett UF-företag under sin gymnasietid, på alla linjer och skolor, och i alla kommuner. Inte minst inom de praktiska yrkesutbildningarna borde Ung Företagsamhet vara en självklarhet, eftersom förutsättningarna för att starta egen verksamhet är särskilt goda där, säger Johan Dalén, regionchef för Svenskt Näringsliv i Blekinge. 

Jesper Gustafson, tf regionchef Ung Företagsamhet Blekinge/Bromölla.

Likt tidigare år är det mest populärt att driva UF-företag på ekonomiprogrammet. Men trots att utvecklingen för UF-företag generellt ser positiv ut finns det vissa orosmoln inför framtiden. Inom framförallt hantverksprogrammen och handels- och administrationsprogrammet ser vi en minskning av antal nystartade företag från föregående år.

– Vi är såklart stolta över att bidra till företagsamma individer som står redo för framtiden, men utvecklingen på vissa program oroar. Vi hoppas på fortsatt hjälp från beslutsfattare i vår region att prioritera de här frågorna, särskilt då forskning visar att UF-företag är viktigt verktyg för att till exempel stävja arbetslöshet, säger Jesper Gustafson, tf regionchef Ung Företagsamhet Blekinge/Bromölla.

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som sedan 1980 har utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande.

Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. 

Skola & NäringslivUng Företagsamhet
Skriven avFilip Areström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist