NYHET22 november 2023

Blekinges företagare är minst benägna att anmäla brott

Brottsligheten är ett allt större problem för näringslivet, och bland många företagare finns en stor uppgivenhet kring möjligheten att klara upp brott. Bara 28 procent av företagen i Blekinge anmäler alla brott de utsätts för.

”Blekinges kommuner måste intensifiera arbetet för att stävja brottsligheten mot företagen”, säger Johan Dalén.

– Att en majoritet av företagen inte anmäler alla brott är ett underkännande av hur polis- och rättsväsendet fungerar. Många känner inte att det är lönt att anmäla längre, säger Johan Dalén, regionchef för Svenskt Näringsliv i Blekinge.

Över hälften, 53 procent, av företagen i Blekinge uppger att de har utsatts för brott under det senaste året. Många företagare rapporterar samtidigt att de avstår från investeringar på grund av rädsla för brott. I Blekinge har 3 procent av företagarna under de senaste tolv månaderna avstått från investeringar av denna anledning.

Att en majoritet av företagen inte anmäler alla brott är ett underkännande av hur polis- och rättsväsendet fungerar.

– Skulle tre procent av företagen i Blekinge lägga ner handlar det om tusentals jobb som försvinner. Att många företag därutöver inte vågar investera riskerar att få stora konsekvenser framöver. Blekinges företag är helt avgörande om vi ska kunna ha en fungerande arbetsmarknad och klara finansieringen till välfärden, säger Johan Dalén.

Regering och brottsförebyggande myndigheter bär det huvudsakliga ansvaret för att stävja brottsligheten mot företag. Fler poliser och ökade resurser till brottsutredningar är viktiga första steg. Samtidigt har Blekinges kommuner en central roll för att komma till rätta med problemen. I Blekinge uppger 38 procent av företagen att brottslighet är en högt prioriterad fråga för att skapa ett bättre företagsklimat lokalt. I rapporten presenteras en rad förslag på kommunala åtgärder.

– Blekinges kommuner måste intensifiera arbetet för att stävja brottsligheten mot företagen. Exempelvis är det viktigt att inkludera åtgärder mot brottslighet och otrygghet i kommunens näringslivsstrategi och handlingsplaner, säger Johan Dalén.

Kommunernas ansvar för att bekämpa brottsligheten mot företag enligt Svenskt Näringsliv: 

  • Genomför undersökningar om de lokala företagens utsatthet för brott och deras upplevda otrygghet. Involvera företagarna i framtagandet av åtgärdsplan och i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
  • Inrätta ett brottsförebyggande råd lokalt och bjud in näringslivet att delta.
  • Ingå skriftliga överenskommelser med näringslivet om samverkan för att öka tryggheten i kommunen.
  • Inkludera åtgärder mot brottslighet och otrygghet
Brottslighet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist