NYHET21 december 2017

Från ägarlett till ägarstyrt – så lyckas du

Det finns många olika framgångsfaktorer som kan få ett företag att utvecklas. Det handlar om att styra företaget på rätt sätt och med rätt kompetens. Men vad bör man som ägare tänka på när det är tid för att ta in en extern vd och vad bör vd:n har koll på, för att samspelet ska bli en potential för förtagets tillväxt?

Foto: Krisztina Andersson

– 98 procent av företagen i Sverige är ägarledda och uppåt hundratusen av våra ägarledda aktiebolag står inför ett ägar-/vd-skifte. Många rekryteringar av en externa vd misslyckas de första gångerna, det vill jag ändra på, sa Agneta Olsson när hon föreläste för företagare i Blekinge under rubriken ”Från ägarlett till ägarstyrt – så lyckas du!”

Men det finns inga färdiga mallar eller enkla recept som per automatik ger framgång. Det handlar om förberedelser och kunskap, menar hon.

Agneta Olsson är rådgivare och föreläsare och har själv lång erfarenhet från ägarledda respektive ägarstyrda företag. Hon brinner för lyckade rekryteringar av externa vd:n och styrelseledamöter, funktioner som är avgörande för om verksamheten ska bära frukt och blomstra.

Enligt Agneta Olsson är det samma mekanismer som påverkar företagen, oavsett storlek eller bransch, när det handlar om att gå från ägarlett till ägarstyrt. Ett ägarlett företag utmärker sig genom att ägaren eller ägarna har både operativa och strategiska ledningsroller. Graden av formalisering är låg. Ägare och ledning har varit samma under lång tid och det finns en stark kultur där företaget är kopplat till identitet.

– I takt med att ett bolag växer bör man fundera på hur man ska tydliggöra rollerna. Mitt råd är att börja fundera medan man är i uppförsbacke, inte när tillväxtkurvan börjar gå ner, sa Agneta Olsson.

Foto: Krisztina Andersson

Att ta in en extern vd och externa styrelseledamöter kan förändra företagets utveckling radikalt, menar Agneta Olsson.

– Jag vill lyfta fram några framgångsfaktorer när det gäller att gå från ägarlett till ägarstyrt företag och där ägardirektivet är ett måste.

Ägardirektivet ska tala om syfte och mål med företaget, både i närtid och på sikt.

– Det är en stor skillnad för en ägare att gå från att vara både ägare och vd till att ”bara” vara ägare. I ett ägarlett företag styr du som vd ditt företag med känsla och intuition, men när det kommer in en extern vd så har den inte samma intuition, definitivt inte från dag ett. Då behövs ett ägardirektiv som talar om åt vilken riktning du som ägare vill att bolaget ska gå, sa Agneta Olsson.

Ett ägardirektiv behöver inte vara komplicerat, 1-3 sidors dokumentation räcker.

– Ta gärna hjälp av en konsult med frågorna och formuleringarna men innehållet måste komma från ditt DNA. Det är bara du som ägare som vet vad du vill med ditt företag.

Anledningarna till att rekrytera en extern vd kan vara flera och olika beroende på företagets förutsättningar och struktur. Generationsväxling kan vara en anledning men oavsett orsak, finns poänger med att rekrytera extern kompetens in i ett företag, menade Agneta Olsson.

– Det ökar värdet om man vill sälja bolaget, det finns det rapporter och studier på.

En annan framgångsfaktor handlar om att bedriva ett aktivt styrelsearbete med en extern ordförande.

– En extern ordförande är en viktig resurs, rollen handlar både om att leda styrelsearbetet och att balansera rollerna så att rätt frågor hamnar på styrelsebordet. Välj ordförande med omsorg och ta referenser.

För en ägare och vd är företaget ett livsverk, en baby som inte får hanteras ovarsamt. Att ha en tydlig roll för den avgående vd:n är därför viktig.

– Det kräver att man mentalt förbereder sig under en längre tid att släppa taget om företaget, sa Agneta Olsson.

Omgivningen sätter automatiskt förstoringsglaset på dig som vd, på den ena sidan finns personalen som granskar dig och på andra sidan finns ägarna.

– Och här pratar vi inte om förstoringsglas, här pratar vi om lupp. Och mellan står du som ska balansera det hela och leda i förändring där den största förändringen är du själv. Hjälp den externa vd:n genom att göra en klimatanalys av företaget inför tillträdet på vd-posten, då är det lättare att förstå själen i företaget och det är först då du som vd kan få med dig de anställda.

Förtroende mellan ägare och vd, insikt om vd-rollen och respekt för företagskulturen är ytterligare faktorer som är avgörande hörnstenar för en framgångsrik övergång till ägarstyrt företagande.

– Förändra smart och respektera historien. Enas om en röst utåt i organisationen. Det är viktigt att ägare och ledare är överens unisont i alla lägen utåt, olika åsikter är bra men bara i slutna rum, sa Agneta Olsson som avslutande råd till företagen.

Krisztina Andersson

Arbetsgivarfrågor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist