LogoLogo
LogoLogo
NYHET6 april 2020

Krafttag behövs mot krisen – även lokalt

Försäljningen minskar för två av tre företag i Blekinge. Vart tredje bolag planerar att varsla. Det visar en ny undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemmar. ”Läget är extremt allvarligt. Många företag som i grunden är livskraftiga har nu stora och akuta problem”, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

tomt konferensrum och stängd affär

För många företag är läget nu akut. 28 procent uppger att de klarar sig i maximalt en till två månader i dagens situation. Sen är pengarna slut. Svenskt Näringsliv har under de senaste veckorna presenterat förslag på åtgärder för att dämpa krisen, på såväl nationell som lokal nivå.

Svenskt Näringlivs vd Jan-Olof Jacke.
Svenskt Näringlivs vd Jan-Olof Jacke.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

– Kommuner, regioner och länsstyrelser måste också göra allt de kan för att underlätta för företagen. De kan till exempel avvakta med att ta ut avgifter och betala sina leverantörsfakturor snabbare än vanligt. Vi vet att många kommuner följer våra råd, men fler behöver göra det. Det behövs även fler åtgärder som sänker kostnader hos företagen, säger Jan-Olof Jacke.

De flesta kommuner, regioner och länsstyrelser har agerat snabbt i krisen. Tyvärr tror vi att det kommer att krävas fler åtgärder och presenterar nu ytterligare förslag på vad som kan göras på det regionala planet.

Förslag på åtgärder för att minska företagens kostnader direkt

 • Tidsbestämda hyressänkningar alt efterskänkta månadshyror till företag som hyr lokaler hos kommunen eller i kommunala bolag.
 • Frysta hyror i kommunens och kommunala bolags kommersiella lokaler.
 • Tidsbestämda reduceringar av tomträttsavgälder och arrenden för kommersiell verksamhet.
 • Tidsbestämd avgiftsbefrielse vid markupplåtelse, till exempel för uteserveringar och torghandel.
 • Kommunen erbjuder avgiftsfria avbokningar vid kommunens anläggningar.
 • Tidsbestämda reduceringar av taxor för VA och avfall/renhållning.
 • Tidsbestämda reduceringar av nätavgiften i elnät eller fjärrvärmenät.

Förslag på åtgärder inom ramen för kommunala upphandlingar

 • Tidigarelägg investeringar och inköp, i den mån det är möjligt.
 • För dialog med kommunens leverantörer. För företag som inte kan leverera enligt avtal till följd av corona/covid-19, bör inte krävas på vite.
 • Följ upphandlingsmyndighetens Tips och råd till upphandlande organisationer.
 • Bestämmelserna i kap. 17 LOU ger möjlighet till ändringar av kontrakt och ramavtal, bland annat vid oförutsedda händelser. Var inte rädd för att använda lagens möjligheter.

Vi på Svenskt Näringsliv fortsätter att ta fram nya förslag för att rädda näringslivet ur krisen. Hör gärna av er för synpunkter, idéer eller diskussion.

SamhällsekonomiArbetsgivarfrågor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist