kock i restaurangkök

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.

För två år sedan blev Karlskrona den första kommunen att lansera Serverat. E-tjänsten är ett nationellt projekt som både är tänkt att förenkla för landets restaurangägare och effektivisera den kommunala handläggningen av ärendena. Den företagare som ansöker vägleds steg för steg i tjänsten, för att på så sätt göra ansökningen enkel och tydlig. Genom att e-tjänsten kopplas upp mot olika register minskar också behovet av att lämna in uppgifter. Där det förr kunde krävas uppåt 30 bilagor för att ansöka om ett tillstånd, ska det nu bara krävas fem till sex. David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona, uppskattar tjänsten.

– Det var en väldigt smidig process när vi ansökte om alkoholtillstånd till vår restaurang. Stegen är tydliga och enkla att förstå och hanteringen fungerade väldigt smidigt online med hjälp av BankID. Även fortsatt kontakt med kommunala handläggare såsom ändring av serveringsansvarig går väldigt smidigt med enkel inloggning. Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande, säger David Berg.

När tjänsten nu utökas till samtliga Blekinges fem kommuner så innebär det också att alla kommunerna får en likadan process för att hantera serveringstillstånd, och att de företagare som ansöker besvarar samma frågor och lämnar in samma uppgifter. Målet är att processen ska bli mer likriktad och förutsägbar för företagaren.

– Som krögare är svårtolkade regler och ansökningsprocesser dessvärre en stor del av vår vardag. En proaktivitet från tillsynsenheterna som nu tar detta initiativ ser vi som väldigt positivt och en nödvändig del för att såväl restaurang- som besöksnäring kan fortsätta utvecklas, säger Fredrik Berg bland annat driver restaurangerna Gourmet Grön och Brasseri Fridolf i Karlshamns kommun.

För Svenskt Näringslivs medlemmar är det en prioriterad fråga att myndighetsutövningen ska vara enkel, rättssäker och förutsägbar. E-tjänster som Serverat kan vara en del av lösningen, men det finns även andra områden att arbeta med. Fredrik Berg hoppas att kommunerna fortsätter utvecklingen, och inspireras av goda exempel från övriga Sverige.

– Vi hoppas på en förändring av avgiftshanteringen och att man tar efter Rättviksmodellen som skapar en ännu större dialog mellan näringsliv och kommun, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Lågt betyg på företagsklimatet fick Svedala att agera

FÖRETAGSKLIMAT På sju år har Svedala sjunkit från plats 63 till 189 på Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. De negativa mätningarna har fått kommunen att reagera, bland annat genom att starta upp ett näringslivsråd och utbilda kommunrepresentanter i bättre bemötande. ”Vi har alla ett gemensamt ansvar för att se till så företagsklimatet förbättras”, säger Thomas Carlsson, näringslivs- och turismutvecklare i Svedala kommun.
NYHET Publicerad:

Fler insatser bör göras för att förbättra företagsklimat i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Trots insatser upplever företagen brister i företagsklimatet i Karlskrona. Bland annat behöver dialogen med kommunledningen stärkas och informationen om kommunens service förbättras.
NYHET Publicerad:

"Skicka inga bruna kuvert"

FÖRETAGSKLIMAT På initiativ av Svenskt Näringsliv deltar Östhammars kommun och ytterligare fyra kommuner runt om i landet i ett utvecklingsprogram för kommuner. Genom workshops med inspel från experter ges möjligheten att djupdyka i diskussioner, där syftet är att främja det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Kommunens ointresse ledde till företagsflytt

FÖRETAGSKLIMAT Var femte företagare överväger att lämna sin kommun. Det visar siffror från Företagsklimat.se. För Bengt Sahlberg, vd på Mellby Garage, gick flyttlasset till grannkommunen Vårgårda. ”Vi flyttade vårt företag och 21 arbetstillfällen över kommungränsen till ett bättre företagsklimat”, säger han.
NYHET Publicerad:

Sopkrig rasar på Gotland

KONKURRENS Med subventionerad återvinning konkurrerar Region Gotland ut de lokala företag som har som affärsidé att ta hand byggavfall. Men kommunen slår ifrån sig och en lösning på problemet dröjer. ”Det är helt snett”, säger Daniel Björkman som driver företaget Returbagen.
NYHET Publicerad:

En rad fördelar med privata alternativ

VALFRIHET I ÄLDREOMSORGEN - Vi har visat att det finns en rad fördelar med de privata alternativen. Det är nyttigt att se att det går att driva ett äldreboende i olika former, säger Yvonné Danielsson, verksamhetschef på Daljunkaregården i Falun.