NYHET31 augusti 2021

Tydligare regler och sänkt arbetsgivaravgift 

Pernilla Bernhardsson äger och driver Sträva Rekrytering i Mullsjö, ett företag som klarat sig relativt bra genom pandemin tack vare flera ben inom företaget. Nu efterlyser hon åtgärder från politiken för att kunna fortsätta växa.  

”På kort sikt behöver det finnas tydligare regler kring rapportering, och på lång sikt behöver arbetsgivaravgiften sänkas” säger Pernilla Bernhardsson.   

Sträva Rekrytering har tre ben: personlig rekrytering och uthyrning av personal, konsultuppdrag för Mullsjö Utveckling och rådgivare åt Trygghetsrådet (TRR). Innan pandemin utgjorde rekrytering och uthyrning företagets största del, men när pandemin slog till i mars 2020 stannade den delen av helt. Samtidigt blev uppdragen från Mullsjö Utveckling och TRR desto fler, något som gjort att företaget trots allt klarat sig relativt bra under pandemin. 

 För att kunna växa långsiktigt behöver den sänkta arbetsgivaravgiften kvarstå även efter 2023, menar Pernilla Bernhardsson, Sträva Rekrytering i Mullsjö
Foto: Privat

– Det ser ganska ok ut just nu. Rekryteringen stannade i princip av under våren 2020, men eftersom jag kunde öka mina uppdrag för Mullsjö Utveckling och Trygghetsrådet har det ändå gått hyfsat. 

Nu ser Pernilla Bernhardsson hur arbetsmarknaden återhämtat sig något, och rekryteringen för andra företag har så smått kommit i gång igen, något Pernilla gläder sig över.  

– Det vände någon gång nu i våras, lite beroende på vilken bransch det handlar om. 

Kortsiktigt: tydligare regler 

Under pandemin ökade uppdragen från Mullsjö Utveckling, och tillsammans med det erbjöd Sträva stöttning till företagare och var behjälpliga kring regelverk och permitteringsstöd. Här mötte Pernilla Bernhardsson många företagare som gick på knäna och hon såg hur stödpaketen som politikerna satte in kom väl till pass.  

– I början av pandemin fanns det en prestigelöshet från politikens håll som jag verkligen uppskattade: man stöttade de förslag man såg var bra, oavsett vilket parti det kom ifrån.  

Nu behöver dock stöden ses över, och inte minst rapporteringen kring dem, för att företagen ska känna sig trygga, menar Pernilla. 

– På kort sikt behöver det bli tydligare regler kring rapporteringen, inte minst kring stöden från Tillväxtverket. Många företagare är oroliga att göra fel. Man vet varken när eller om pengarna – eller kravet på återbetalningen – kommer. Det är ok att det var otydligt i början vad som gällde, men nu när det gått så lång tid, måste det bli tydligare, annars vågar inte företagare söka stöden.  

Långsiktigt: sänkt arbetsgivaravgift 

Tidigt under pandemin sänkte regeringen kraftigt arbetsgivaravgiften för unga för att underlätta för företagen. Efter det inledande stödpaketet beslutades att en sänkt arbetsgivaravgift för unga skulle kvarstå fram till mars 2023, något Pernilla Bernhardsson välkomnar. 

– Det är jättebra, men vad händer efter det? För att vi ska kunna växa långsiktigt behöver den sänkta arbetsgivaravgiften kvarstå även efter 2023. Jag rekryterar en hel del yngre personer till olika administrativa uppdrag, och med en lägre arbetsgivaravgift kan jag hålla nere priset, vilket ofta är ett incitament för att anställa fler unga.  Vi vet ju alla att det kostar mer i upplärning och handledning när de anställer en ung och relativt oerfaren, jämfört med en erfaren person, säger Pernilla Bernhardsson.  

Text: Magdalena Carlén 

ArbetsgivaravgiftLokalt FöretagsklimatREGELKRÅNGEL.
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist