Kvalitetssystem en trygghet för alla

NYHET Publicerad

KVALITET Kontinuitet hos kunderna och ett gediget kvalitetssystem är basen i vårdföretaget Gertrud Care som fortsätter att växa. Men bakom framgångarna ligger också ”mod och ett jädra anamma”, säger grundaren Gertrud Weiselblad som stortrivs som entreprenör och älskar utveckling. 

Gertrud Weiselblad

"Det var ett jättejobb att lägga grunden men det är det värt. Vi är mycket stolta", säger Gertrud Weiselblad om Gertrud Cares kvalitetssystem.

Sedan 70-talet har Gertrud Weiselblad arbetat i olika vårdroller, och fram till år 2004 hela tiden inom det offentliga. En dag fick hon en ny chef som hon inte drog jämnt samtidigt som hon kände att hon tröttnat på trögheten i offentlig vård, så hon sa upp sig och startade eget.

Hon hyrde ut sina tjänster som sjuksköterska, personalutvecklare och massör, och utbildade sig till kognitiv coach och terapeut.

– Under första året lärde jag mig mycket om hur det är att driva eget. Att jag inte behövde tjäna pengar varje dag. Det är ju en ångest annars…

Några år senare startade hon ett företag som hyr ut senior arbetskraft, där hennes man är verksamhetsansvarig. Men hon ville samtidigt använda erfarenheterna som bemanningssjuksköterska till att skapa något som bidrog till att utveckla och förbättra hemvården.

– Jag träffade aldrig samma personer, utan det var nya hela tiden. Det är frustrerande både för patienter och sköterskor att inte få kontinuitet, och jag tänkte att det måste gå att göra något åt.

Sagt och gjort. 2010 startade hon Gertrud Care som idag har totalt 80 anställda i Kalmar, Karlskrona, Ronneby, Östra Göinge och Kristianstad. Kontinuiteten hos kunderna ligger på 82–100 procent, konstaterar Gertrud Weiselblad stolt.

– Vi lägger mycket tid och kraft på att nätverket av personal som servar patienten ska vara så litet som möjligt så att alla lär känna varandra.

Kvaliteten är högt prioriterad och sedan drygt fyra år är Gertrud Care anpassat och godkänt enligt ett kvalitets- och ledningssystem från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Systemet handlar om att säkerställa rutiner, förklarar hon. Till exempel för vad som ska göras för en ny medarbetare, hur en särskild händelse ska dokumenteras eller hur en ny kundmapp ska upprättas. Nu finns det exakt beskrivet i en manual som Gertrud Care kan visa upp när det kommer nya samordnare.

– Det var ett jättejobb att lägga grunden men det är det värt. Vi är mycket stolta över vårt system. Det är en trygghet för oss särskilt när det gäller sådant som vi inte gör så ofta. Kommunerna är mycket imponerade när vi visar upp hur vi jobbar.

Det som ligger bakom framgångarna är också ”mod och ett jädra anamma”, enligt Gertrud Weiselblad. Egentligen har hon i hela sitt liv drömt om att vara egenföretagare.

– Du är dig själv och får bestämma vad du vill och inte vill göra. Jag har entreprenörskapet i mig. Att få utveckla, driva och vara kreativ – jag älskar det!

Hon förstår inte alls de som säger att privat välfärd är slöseri med kommunens resurser och beskriver vinstdebatten som ”horribel”.

– Vi sköter allt själva och samtidigt mer kostnadseffektivt! Vad är då så fel med att göra vinst? Hur hade debatten låtit om LOV omfattade upphandlade asfaltbolag? Det gör mig bestört att det bara diskuteras i en bransch där 51 procent av företagarna är kvinnor.

Långt ifrån alla välfärdsföretag går ens med vinst, påpekar hon. Till exempel gick Gertrud Care med förlust förra året.

– Det är viktigt att skilja på äpplen och päron. De flesta återinvesterar vinsten för att kunna utveckla verksamheten. Det är ingen som sitter på guldtackor i de här företagen.

Trots debatten fortsätter Gertrud Care att expandera. I höst startar en ny verksamhet i Sölvesborg och därefter i Mörbylånga på Öland. Hur vågar du?

– Så klart att jag vågar! Jag tror inte att Reepalus förslag blir verklighet. Hur ska de få igenom det?

Hon är övertygad om att konkurrens höjer kvaliteten ute hos kunderna.

– Det handlar om att sätta press på utförarna på vad som ska uppfyllas, både inom det privata och det offentliga, och att följa upp bättre. Vi har inte haft en revision på sju år – det är undermåligt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Möten som ger näring för unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Initiativet till näringslivsfrukostar är uppskattade inslag i utvecklingen av Ung Företagsamhet för UF-elever. Frukosttillfällena ger UF-eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter som inspirerar i deras fortsatta företagsamhet.
NYHET Publicerad:

”Behåll servicen så vi överlever”

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.
NYHET Publicerad:

”Rättviksmodellen är så mycket mer än bara efterhandsdebitering” 

REGELKRÅNGEL Macken Gulf i Olofström har varit i familjens ägo sedan 1946. Deras fokus ligger på service och tillgänglighet, något som fått kunderna att fortsätta handla på macken. Men tiden de måste lägga på byråkrati och regelkrångel undanhåller verksamheten från utveckling, menar ägare Marcus Axelsson.
NYHET Publicerad:

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.
NYHET Publicerad:

Prisdumpare i offentliga upphandlingar skadar de seriösa företagen

FÖRETAGSAMHET Regelkrångel, myndighetsutövning, kompetensbrist och oseriösa aktörer som dumpar priserna för att vinna upphandlingar är politiska områden som påverkar möjligheterna för svenska företag att växa. Det framkom när politiker, tjänstepersoner och företagare tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte företag i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Blekingeföretag efterfrågar proaktivt arbete hos myndigheter

FÖRETAGSKLIMAT Beslutsfattare och kommunala tjänstepersoner har ingen aning om de lokala företagens expansionsplaner. Därför måste det till en utvecklad samverkan mellan företag och kommun för att möjligheterna till tillväxt ska kunna skapas. Detta framkom vid ett dialogmöte nyligen med företagare, lokala och regionala beslutsfattare samt riksdagsledamöter på Björketorps Gård, Ronneby. Där diskuterades tillväxt, företagsklimat och hur konkurrenskraften i Blekinge kan öka.
NYHET Publicerad:

Rankingresultatet: Här finns Blekinges bästa företagsklimat

RANKING När Svenskt Näringsliv rankar kommunerna efter var det upplevs vara bäst att starta och driva företag klättrar Sölvesborg 39 placeringar och får därmed Blekinges bästa företagsklimat 2019. 
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – utgångsläget i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Blekinge ut i år?
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

MILJÖN Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, riksdagsledamot Magnus Manhammar

INTERVJU Vi har träffat riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) från Blekinge läns valkrets för en kort intervju. Ett år har snart gått sedan riksdagsvalet 2018 – hur har hans år varit? Vad anser han behövs för att skapa ett ännu bättre företagsklimat?
NYHET Publicerad:

”Maktlös i ena fallet – skyldig till agerande i andra fallet”

REGELKRÅNGEL Den 1 juli i år tillträdde den nya lagen om ett utökat rökförbud som bland annat förbjuder rökning på uteserveringar och idrottsplatser. Den nya lagen har blivit en vattendelare hos företagare, där en av synpunkterna av lagen är bristande tydlighet och information. Erik Olsson, ICA Maxi i Olofström, är i grunden positiv till tanken om att ingen ska behöva utsättas för oönskad tobaksrök, men påpekar prioriteringen av införandet och utformningen av lagen. 
NYHET Publicerad:

Blekinges företag förtjänar Rättviksmodellen!

KOMMENTAR "Svenskt Näringsliv i Blekinge jobbar ständigt för att skapa en mer tillväxtfrämjande myndighetsutövning i länet. Min önskan är att den så kallade Rättviksmodellen ska implementeras i Blekinges samtliga kommuner. Det skulle innebära en tillstånd- och tillsynshandläggning som bygger på minskad byråkrati och regelkrångel utan att för den saken skull tumma på säkerhet, miljö och lagar." Det skriver Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Blekinge kan använda immaterialrättigheter betydligt mer

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. Året innan kunde rapporteras om ett ökat antal nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 för 2016 till 17. Procentuellt sätt var det en väldigt kraftig ökning. "Förhoppningen var då att detta var en positiv trend för innovationskraften i Blekinge", säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så får vi mer pang för pengarna

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Dags för miljöskatter att designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Alla i kommunen ska förstå vikten av bemötande och information

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn har ett något förbättrat företagsklimat men ligger fortfarande under vad som räknas som godtagbart. Företagen lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat. Det visar resultatet från Svenskt Näringslivs senaste undersökning av det lokala företagsklimatet – ett resultat som var underlag för dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän i Karlshamn och där man diskuterade vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att förbättringar ska bli verklighet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Morgan Bengtsson, nytillträtt kommunalråd i Olofström

INTERVJU "Jag vill ha en bra dialog med företagen i kommunen. Alla vill vi mot samma mål, det bästa för Olofström och det bästa för näringslivet. Vi utvecklas och växer tillsammans." Så säger Olofströms nya kommunalråd Morgan Bengtsson (S) i en kort intervju om hans tankar kring sin nya roll i kommunen.
NYHET Publicerad:

Hundra dagar med Blekingefokus

SOMMARKRÖNIKA "Det finns så mycket bra med Blekinge, potentialen är enorm. Det är viktigt att prata om vad som är bra med det lokala företagsklimatet. Det gör jag både gärna och ofta. Men för att kunna förbättra måste vi också våga prata om det som inte fungerar." Så skriver Nina Andersson, projektledare Svenskt Näringsliv i Blekinge, när hon i sin sommarkrönika summerar sina första hundra dagar på jobbet.
NYHET Publicerad:

Skapa bättre enhetlighet kring lagtolkningar

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lätt för företagen att göra rätt, man ska kunna förstå upphandlingsunderlag, tillståndsrestriktioner eller kravspecifikationer för att kunna göra de insatser som regelverket kräver. Företagsklimatet och tillväxtfrämjande myndighetsutövning var temat när företag, politiker och tjänstemän möttes för att diskutera vad som krävs för att det ska bli bättre och enklare att driva företag i Olofström.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen är vårt största problem”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Utbyggd infrastruktur med bättre tågförbindelser och en hubb till Europa. Det är exempel på vad företagen listar som viktiga förutsättningar för att klara säkra kompetensförsörjningen.