Jeppe Robertsson
Foto: Krisztina Andersson

Jeppe Robertsson, Gummagårdens Gurkodling, berättar om förutsättningar och villkor för att driva verksamheten. Största utmaningen för företaget är energipolitiken.

Prisdumpare i offentliga upphandlingar skadar de seriösa företagen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSAMHET Regelkrångel, myndighetsutövning, kompetensbrist och oseriösa aktörer som dumpar priserna för att vinna upphandlingar är politiska områden som påverkar möjligheterna för svenska företag att växa. Det framkom när politiker, tjänstepersoner och företagare tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte företag i Sölvesborg.

Kommunerna strävar i allt högre utsträckning efter att öka inköpen av ekologiska livsmedel till skolor och omsorgsinrättningar. I många kommuner har beslut tagits om att inköp av ekologiska produkter och livsmedel ska omfatta en viss procent av inköpen. Utvecklingen är positiv men ger inte det bästa resultatet i alla lägen, menar Linda Robertsson, som tillsammans med maken Jeppe Robertsson, driver Gummagårdens Gurkodling och Gårdsbutik i Norje, Sölvesborg. 

– Eko i Sverige är inte alltid samma sak som eko i andra länder. Reglerna skiljer sig och effekterna blir inte alltid det man eftersträvar när man som anbudsgivare sätter eko som kriterium i en upphandling. Det skulle finnas en ruta för närproducerat, då hade man legat mer rätt i sin ambition att handla hållbart. 

Linda och Jeppe Robertsson
Foto: Krisztina Andersson

Linda och Jeppe Robertsson driver Gummagårdens Gurkodling och Gårdsbutik i Norje, Sölvesborg. 

Gummagårdens Gurkodling och Gårdsbutik ingick som ett av de medverkande företagen i samband med en företagsresa i Sölvesborg där politiker, tjänstepersoner och företagare deltog.  

Paret Robertsson upplever att dialogen med kommunens politiker och tjänstepersoner är god. Kontakterna har flertalet av gångerna rört områden som tillstånd och bygglov. 

– Vid senaste ansökan för vårt nya växthus gick bygglovsprocessen smidigt. Sedan finns det naturligtvis alltid saker som kan förbättras, som till exempel förfrågningsunderlagen i en offentlig upphandling, säger Linda Robertsson.  

Största utmaningen för företaget är energipolitiken där Linda och Jeppe Robertsson efterlyser långsiktighet i instiftandet av lagar. 

– Det tar tid att ställa om i processerna och verksamheten när lagar skiftar i samband med nya styren efter en fyraårig mandatperiod. Det påverkar oss i vårt företag både ekonomiskt och omställningsmässigt. 

Familjeföretaget Dagmars Hamnkrog och Hennings Rökeri i Hällevik, Sölvesborg, sysselsätter ett 40-tal personer sommartid. Ferieanställningar via kommunen har många gånger varit räddningen för att hitta kompetens under högsäsong.  

– Vi hade inte klarat oss utan dessa ferieanställningar, som i vissa fall också har lett till fasta anställningar, säger Klara Knutsson. 

Maria och Klara Knutsson
Foto: Krisztina Andersson

Maria och Klara Knutsson driver tillsammans med övriga i familjen företaget Dagmars Hamnkrog och Hennings Rökeri – ett företag som står inför en generationsväxling.

Även för Dagmars Hamnkrog och Hennings Rökeri är största utmaningen att förhålla sig till förändringar i regelverk och förordnanden men också priser och tillgång på råvara. Fiskerinäringen tillhör de branscher som har drabbats hårt i takt med att regler kring fisket har skärpts. Många mindre företag har i kölvattnet av förändringarna tvingats lägga ner sina verksamheter. 

– För att överleva gäller det att hela tiden tänka nytt och utveckla verksamheten, säger Klara Knutsson.  

Ulf Löfgren, vd Elgruppen i Sölvesborg, lyfter kompetensförsörjningen och offentliga upphandlingar som två viktiga områden. 

– Vi skulle kunna vara betydligt fler om vi hade kunnat anställa rätt kompetens. Störst brist i vår bransch är elektriker som har jobbat några år i yrket och kan vara självgående vid en anställning. Här behövs krafttag för att se över lärlingssystem och annat för att de ska vara anpassade så att företagen ska kunna säkra kompetensen, säger Ulf Löfgren.  

Ulf Löfgren
Foto: Krisztina Andersson

Ulf Löfgren, vd Elgruppen i Sölvesborg.

Han lyfter även problematiken med oseriösa aktörer som dumpar priserna för att vinna upphandlingar, till följd av att seriösa företag slås ut på marknaden.  

– För låga timpriser får betalas i någon annan ände. Lägst pris får inte avgöra, anbudsgivaren måste se till rimligheten och helheten. Konsekvenserna blir annars att företagen struntar i att lämna in anbud vilket leder till minskad konkurrens, säger Ulf Löfgren. 

Patrik Johansson, vd Listermacken i Mjällby, ser flera beröringspunkter mellan företagen. 

– Det är intressant att besöka andra företag och se hur de driver sina verksamheter och löser sina utmaningar. Även om man inte är i samma bransch så har man som företagare samma eller liknande frågor att hantera i kontakten med myndigheter. 

Kommunalrådet Louise Erixon (SD), tycker att företagsbesök av den här typen är viktiga inslag i näringslivsarbetet. 

– Här möter politiker och tjänstepersoner företagen i deras vardag och kan lyssna in och i många fall också lösa eventuella problemställningar på plats. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hallå där, Filip Wägbo, näringslivschef i Olofström

FÖRETAGSKLIMAT Att göra företagsbesök och lära känna många av Olofströms drivna entreprenörer är något som Olofströms nye vikarierande näringslivschef, Filip Wägbo, ser mycket fram emot i sin nya roll i kommunen. Läs vår korta intervju med honom här.
NYHET Publicerad:

Karlshamn deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn är en av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning, startar nu under våren. "Jag hoppas att vi med detta sänder ut tydliga signaler, både internt i organisationen och externt till våra företagare, att vi prioriterar de här frågorna", säger kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson.
NYHET Publicerad:

Näringslivsarbetet måste genomsyra hela organisationen

KRÖNIKA "Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas, men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Våra företag skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Partifärg borde inte spela någon roll när vi pratar om att Sveriges företag är viktiga, att Sveriges företag förtjänar goda förutsättningar och att Sveriges företag är våra välfärdsskapare." Så skriver Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen hänger inte med”

ELFÖRSÖRJNING Kapaciteten i elnäten räcker inte till och kommunerna ligger efter i säkerställandet av elförsörjningen. Det är ett allvarligt problem som påverkar näringslivsutvecklingen negativt och kan skapa bekymmer att uppnå klimatmålen. "För att kunna ladda den nya generationens bilar behöver vi tre gånger så mycket ström jämfört med tidigare", säger vd Anna Lindqvist.
NYHET Publicerad:

Modellen som lyfte Rättvik nu på väg till Blekinge?

RÄTTVIKSMODELLEN Rättviks kommun började arbeta mer rådgivande, de bytte avgiftssystem och fick bättre företagsklimat. Modellen lyfts fram som ett tydligt exempel på hur samverkan mellan näringsliv och kommun främjar näringslivsutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Möten som ger näring för unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Initiativet till näringslivsfrukostar är uppskattade inslag i utvecklingen av Ung Företagsamhet för UF-elever. Frukosttillfällena ger UF-eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter som inspirerar i deras fortsatta företagsamhet.
NYHET Publicerad:

”Behåll servicen så vi överlever”

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.
NYHET Publicerad:

”Rättviksmodellen är så mycket mer än bara efterhandsdebitering” 

REGELKRÅNGEL Macken Gulf i Olofström har varit i familjens ägo sedan 1946. Deras fokus ligger på service och tillgänglighet, något som fått kunderna att fortsätta handla på macken. Men tiden de måste lägga på byråkrati och regelkrångel undanhåller verksamheten från utveckling, menar ägare Marcus Axelsson.
NYHET Publicerad:

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.
NYHET Publicerad:

Prisdumpare i offentliga upphandlingar skadar de seriösa företagen

FÖRETAGSAMHET Regelkrångel, myndighetsutövning, kompetensbrist och oseriösa aktörer som dumpar priserna för att vinna upphandlingar är politiska områden som påverkar möjligheterna för svenska företag att växa. Det framkom när politiker, tjänstepersoner och företagare tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte företag i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Blekingeföretag efterfrågar proaktivt arbete hos myndigheter

FÖRETAGSKLIMAT Beslutsfattare och kommunala tjänstepersoner har ingen aning om de lokala företagens expansionsplaner. Därför måste det till en utvecklad samverkan mellan företag och kommun för att möjligheterna till tillväxt ska kunna skapas. Detta framkom vid ett dialogmöte nyligen med företagare, lokala och regionala beslutsfattare samt riksdagsledamöter på Björketorps Gård, Ronneby. Där diskuterades tillväxt, företagsklimat och hur konkurrenskraften i Blekinge kan öka.
NYHET Publicerad:

Rankingresultatet: Här finns Blekinges bästa företagsklimat

RANKING När Svenskt Näringsliv rankar kommunerna efter var det upplevs vara bäst att starta och driva företag klättrar Sölvesborg 39 placeringar och får därmed Blekinges bästa företagsklimat 2019. 
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – utgångsläget i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Blekinge ut i år?
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

MILJÖN Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, riksdagsledamot Magnus Manhammar

INTERVJU Vi har träffat riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) från Blekinge läns valkrets för en kort intervju. Ett år har snart gått sedan riksdagsvalet 2018 – hur har hans år varit? Vad anser han behövs för att skapa ett ännu bättre företagsklimat?
NYHET Publicerad:

”Maktlös i ena fallet – skyldig till agerande i andra fallet”

REGELKRÅNGEL Den 1 juli i år tillträdde den nya lagen om ett utökat rökförbud som bland annat förbjuder rökning på uteserveringar och idrottsplatser. Den nya lagen har blivit en vattendelare hos företagare, där en av synpunkterna av lagen är bristande tydlighet och information. Erik Olsson, ICA Maxi i Olofström, är i grunden positiv till tanken om att ingen ska behöva utsättas för oönskad tobaksrök, men påpekar prioriteringen av införandet och utformningen av lagen. 
NYHET Publicerad:

Blekinges företag förtjänar Rättviksmodellen!

KOMMENTAR "Svenskt Näringsliv i Blekinge jobbar ständigt för att skapa en mer tillväxtfrämjande myndighetsutövning i länet. Min önskan är att den så kallade Rättviksmodellen ska implementeras i Blekinges samtliga kommuner. Det skulle innebära en tillstånd- och tillsynshandläggning som bygger på minskad byråkrati och regelkrångel utan att för den saken skull tumma på säkerhet, miljö och lagar." Det skriver Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Blekinge kan använda immaterialrättigheter betydligt mer

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. Året innan kunde rapporteras om ett ökat antal nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 för 2016 till 17. Procentuellt sätt var det en väldigt kraftig ökning. "Förhoppningen var då att detta var en positiv trend för innovationskraften i Blekinge", säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så får vi mer pang för pengarna

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Dags för miljöskatter att designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.