Jeppe Robertsson
Foto: Krisztina Andersson

Jeppe Robertsson, Gummagårdens Gurkodling, berättar om förutsättningar och villkor för att driva verksamheten. Största utmaningen för företaget är energipolitiken.

Prisdumpare i offentliga upphandlingar skadar de seriösa företagen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSAMHET Regelkrångel, myndighetsutövning, kompetensbrist och oseriösa aktörer som dumpar priserna för att vinna upphandlingar är politiska områden som påverkar möjligheterna för svenska företag att växa. Det framkom när politiker, tjänstepersoner och företagare tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte företag i Sölvesborg.

Kommunerna strävar i allt högre utsträckning efter att öka inköpen av ekologiska livsmedel till skolor och omsorgsinrättningar. I många kommuner har beslut tagits om att inköp av ekologiska produkter och livsmedel ska omfatta en viss procent av inköpen. Utvecklingen är positiv men ger inte det bästa resultatet i alla lägen, menar Linda Robertsson, som tillsammans med maken Jeppe Robertsson, driver Gummagårdens Gurkodling och Gårdsbutik i Norje, Sölvesborg. 

– Eko i Sverige är inte alltid samma sak som eko i andra länder. Reglerna skiljer sig och effekterna blir inte alltid det man eftersträvar när man som anbudsgivare sätter eko som kriterium i en upphandling. Det skulle finnas en ruta för närproducerat, då hade man legat mer rätt i sin ambition att handla hållbart. 

Linda och Jeppe Robertsson
Foto: Krisztina Andersson

Linda och Jeppe Robertsson driver Gummagårdens Gurkodling och Gårdsbutik i Norje, Sölvesborg. 

Gummagårdens Gurkodling och Gårdsbutik ingick som ett av de medverkande företagen i samband med en företagsresa i Sölvesborg där politiker, tjänstepersoner och företagare deltog.  

Paret Robertsson upplever att dialogen med kommunens politiker och tjänstepersoner är god. Kontakterna har flertalet av gångerna rört områden som tillstånd och bygglov. 

– Vid senaste ansökan för vårt nya växthus gick bygglovsprocessen smidigt. Sedan finns det naturligtvis alltid saker som kan förbättras, som till exempel förfrågningsunderlagen i en offentlig upphandling, säger Linda Robertsson.  

Största utmaningen för företaget är energipolitiken där Linda och Jeppe Robertsson efterlyser långsiktighet i instiftandet av lagar. 

– Det tar tid att ställa om i processerna och verksamheten när lagar skiftar i samband med nya styren efter en fyraårig mandatperiod. Det påverkar oss i vårt företag både ekonomiskt och omställningsmässigt. 

Familjeföretaget Dagmars Hamnkrog och Hennings Rökeri i Hällevik, Sölvesborg, sysselsätter ett 40-tal personer sommartid. Ferieanställningar via kommunen har många gånger varit räddningen för att hitta kompetens under högsäsong.  

– Vi hade inte klarat oss utan dessa ferieanställningar, som i vissa fall också har lett till fasta anställningar, säger Klara Knutsson. 

Maria och Klara Knutsson
Foto: Krisztina Andersson

Maria och Klara Knutsson driver tillsammans med övriga i familjen företaget Dagmars Hamnkrog och Hennings Rökeri – ett företag som står inför en generationsväxling.

Även för Dagmars Hamnkrog och Hennings Rökeri är största utmaningen att förhålla sig till förändringar i regelverk och förordnanden men också priser och tillgång på råvara. Fiskerinäringen tillhör de branscher som har drabbats hårt i takt med att regler kring fisket har skärpts. Många mindre företag har i kölvattnet av förändringarna tvingats lägga ner sina verksamheter. 

– För att överleva gäller det att hela tiden tänka nytt och utveckla verksamheten, säger Klara Knutsson.  

Ulf Löfgren, vd Elgruppen i Sölvesborg, lyfter kompetensförsörjningen och offentliga upphandlingar som två viktiga områden. 

– Vi skulle kunna vara betydligt fler om vi hade kunnat anställa rätt kompetens. Störst brist i vår bransch är elektriker som har jobbat några år i yrket och kan vara självgående vid en anställning. Här behövs krafttag för att se över lärlingssystem och annat för att de ska vara anpassade så att företagen ska kunna säkra kompetensen, säger Ulf Löfgren.  

Ulf Löfgren
Foto: Krisztina Andersson

Ulf Löfgren, vd Elgruppen i Sölvesborg.

Han lyfter även problematiken med oseriösa aktörer som dumpar priserna för att vinna upphandlingar, till följd av att seriösa företag slås ut på marknaden.  

– För låga timpriser får betalas i någon annan ände. Lägst pris får inte avgöra, anbudsgivaren måste se till rimligheten och helheten. Konsekvenserna blir annars att företagen struntar i att lämna in anbud vilket leder till minskad konkurrens, säger Ulf Löfgren. 

Patrik Johansson, vd Listermacken i Mjällby, ser flera beröringspunkter mellan företagen. 

– Det är intressant att besöka andra företag och se hur de driver sina verksamheter och löser sina utmaningar. Även om man inte är i samma bransch så har man som företagare samma eller liknande frågor att hantera i kontakten med myndigheter. 

Kommunalrådet Louise Erixon (SD), tycker att företagsbesök av den här typen är viktiga inslag i näringslivsarbetet. 

– Här möter politiker och tjänstepersoner företagen i deras vardag och kan lyssna in och i många fall också lösa eventuella problemställningar på plats. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Krafttag behövs mot krisen – även lokalt

CORONA Försäljningen minskar för två av tre företag i Blekinge. Vart tredje bolag planerar att varsla. Det visar en ny undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemmar. ”Läget är extremt allvarligt. Många företag som i grunden är livskraftiga har nu stora och akuta problem”, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så vill Blekinges kommuner stötta företagen i coronakrisen

CORONA Från såväl nationellt som lokalt håll genomförs nu många åtgärder för att mildra krisen som följer i coronavirusets spår. Om du är intresserad av vad som görs i just din kommun så samlar vi här länkar till de åtgärder som är beslutade runt om i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Företag och jobb måste räddas

CORONA Läget i näringslivet har försämrats dramatiskt under den senaste veckan i sviterna av corona/covid-19 och framförallt på grund av insatserna för att stoppa dess spridning.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Åtgärder mot coronakrisen på lokal nivå

CORONA Många företag drabbas nu hårt av den rådande coronakrisen. Det behövs kraftfulla och snabba åtgärder för att dämpa fallet. På lokal nivå finns det åtgärder som kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra för att mildra effekterna av krisen. Vi har listat ett antal förslag till åtgärder.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Tid för konstruktiv samverkan

LIKVIDITET Svenskt Näringsliv skrev i måndags till regeringen och la fram en rad konstruktiva förslag som behöver komma på plats för att stötta företagen i den rådande kris som är på grund av covid-19.
NYHET Publicerad:

Alla elever borde få möjlighet att driva UF-företag

UNG FÖRETAGSAMHET Skola och näringsliv behöver fler arenor för möten och dialog för att kunna stärka och utveckla samarbetet. Det vittnar inte minst lärare och unga entreprenörer om. Tillfällen som frukostträffar stärker de ungas entreprenörskap.
NYHET Publicerad:

“Sorgligt med myndigheter som missbrukar möjligheterna att skapa företagsnytta”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd för företagen som stannar i sin utveckling istället för att expandera. Per Brunberg som driver Björketorps gård utanför Ronneby delar bilden av den långa tillståndsprocessen. 
NYHET Publicerad:

Tobakslagen slår olika

FÖRETAGSKLIMAT Regeltillämpningen av den nya tobakslagen slår olika mot företagen. I vissa kommuner räcker det med att skicka in en blankett med ansökan om att få sälja tobaksvaror men det i andra kommuner krävs olika intyg tillsammans med ansökan.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Filip Wägbo, näringslivschef i Olofström

FÖRETAGSKLIMAT Att göra företagsbesök och lära känna många av Olofströms drivna entreprenörer är något som Olofströms nye vikarierande näringslivschef, Filip Wägbo, ser mycket fram emot i sin nya roll i kommunen. Läs vår korta intervju med honom här.
NYHET Publicerad:

Karlshamn deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn är en av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning, startar nu under våren. "Jag hoppas att vi med detta sänder ut tydliga signaler, både internt i organisationen och externt till våra företagare, att vi prioriterar de här frågorna", säger kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson.
NYHET Publicerad:

Näringslivsarbetet måste genomsyra hela organisationen

KRÖNIKA "Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas, men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Våra företag skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Partifärg borde inte spela någon roll när vi pratar om att Sveriges företag är viktiga, att Sveriges företag förtjänar goda förutsättningar och att Sveriges företag är våra välfärdsskapare." Så skriver Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen hänger inte med”

ELFÖRSÖRJNING Kapaciteten i elnäten räcker inte till och kommunerna ligger efter i säkerställandet av elförsörjningen. Det är ett allvarligt problem som påverkar näringslivsutvecklingen negativt och kan skapa bekymmer att uppnå klimatmålen. "För att kunna ladda den nya generationens bilar behöver vi tre gånger så mycket ström jämfört med tidigare", säger vd Anna Lindqvist.
NYHET Publicerad:

Modellen som lyfte Rättvik nu på väg till Blekinge?

RÄTTVIKSMODELLEN Rättviks kommun började arbeta mer rådgivande, de bytte avgiftssystem och fick bättre företagsklimat. Modellen lyfts fram som ett tydligt exempel på hur samverkan mellan näringsliv och kommun främjar näringslivsutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Möten som ger näring för unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Initiativet till näringslivsfrukostar är uppskattade inslag i utvecklingen av Ung Företagsamhet för UF-elever. Frukosttillfällena ger UF-eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter som inspirerar i deras fortsatta företagsamhet.
NYHET Publicerad:

”Behåll servicen så vi överlever”

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.
NYHET Publicerad:

”Rättviksmodellen är så mycket mer än bara efterhandsdebitering” 

REGELKRÅNGEL Macken Gulf i Olofström har varit i familjens ägo sedan 1946. Deras fokus ligger på service och tillgänglighet, något som fått kunderna att fortsätta handla på macken. Men tiden de måste lägga på byråkrati och regelkrångel undanhåller verksamheten från utveckling, menar ägare Marcus Axelsson.