NYHET25 maj 2021

Rekordbetyg för företagsklimatet i Sölvesborg

Företagens omdöme om företagsklimatet i landets kommuner ökar. I Blekinge uppmäter Sölvesborg det bästa betyget i länet sedan undersökningen startade.

Företagen blir allt mer nöjda med sina kommuner. Trots ett tufft år som präglats av coronapandemin ökar det genomsnittliga sammanfattande omdömet av företagsklimatet i en majoritet av Sveriges kommuner, till den högsta nivån under de senaste tio åren. Sannolikt kan det delvis förklaras av att många kommuner intensifierat sin dialog med företagen, och vidtagit konkreta åtgärder för att hjälpa det lokala näringslivet.

Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge.
Foto: Ernst Henry Photography AB

– En tät dialog som kan leda till positiva förändringar är något som företagen efterfrågar även under normala omständigheter. Den handlingskraft som kommunerna visat under det senaste året bör man ta med sig in i framtiden, och man bör också passa på att fundera över vilka lättnader för företagen som kan permanentas, säger Johan Dalén, regionchef på Svenskt Näringsliv i Blekinge.

I Blekinge ökar det sammanfattande omdömet som företagen ger på företagsklimatet. Två kommuner – Sölvesborg och Ronneby – förbättrar sitt omdöme, två backar och en ligger kvar oförändrad. Mest ökar alltså Sölvesborgs kommun – från 3,6 till 3,9, på en sexgradig skala där 3 är ett godtagbart företagsklimat och 6 ett utmärkt. Det är den högsta siffran som uppmätts i Blekinge.

– Målmedvetenhet och synlighet ger resultat. Något av det som företagen efterfrågar mest är dialog och förståelse, och vi ser i enkätsvaren att just i Sölvesborg är det en högre andel av de svarande som uppger att de är i kontakt med näringslivsenheten, säger Johan Dalén.

Den övergripande positiva bilden går emellertid inte att ta som intäkt för att allt är bra. Det finns några fakta som pekar på att ett fortsatt hårt arbete är på plats. Det visar sig bland annat att mindre företag ger lägre betyg än större företag. Kommunerna behöver fundera över hur de kan bemöta mindre företag på ett annat sätt än idag. Ytterligare en lärdom från undersökningen är att var femte företag inte ger sin kommun godkänt betyg i det sammanfattande omdömet.  

– Det finns stora skillnader mellan olika branscher och storlekar på företag, och de möter också olika delar av kommunens verksamhet. Det finns alltid delar som går att förbättra, säger Johan Dalén.

Företagen får möjlighet att svara på vad de tycker kommunen ska prioritera för att företagsklimatet ska bli bättre. Företagen pekar då främst på en bättre dialog mellan kommunen och företagen samt bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare. Även frågan om brott och otrygghet är en prioriterad fråga för de blekingska företagen, vilket följer en allmän trend i stora delar av södra Sverige.
– Brottslighetsrelaterad oro är naturligtvis en prioriterad fråga för hela samhället, men en stor konkurrensnackdel för utsatta företag. Vid sidan av otryggheten handlar det om betydande ekonomiska summor varje år.

Lista sammanfattande omdöme

Den viktigaste frågan i enkäten är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen.

KommunSammanfattande omdöme 2021Förändring mot föregående år
Sölvesborg3,90,3
Ronneby3,40,1
Olofström3,30
Karlskrona3,1-0,1
Karlshamn3,0-0,1

Läs mer

Alla siffror, och mer information, om kommunernas resultat finns på www.foretagsklimat.se  

Lokalt FöretagsklimatBlekinge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist