LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 april 2019

Ronneby hämtar inspiration för bättre service

Flera företag har på senare år etablerat sig i Ronneby. För kommunen innebär det mer skatteintäkter men också hårdare belastning på exempelvis bygglovsenheten. Nu siktar kommunen på ännu bättre bemötande och service, med inspiration av den så kallade Rättviksmodellen. ”Ronneby ska vara i framkant när det gäller näringslivsfrågor”, säger kommunalrådet Roger Fredriksson.

Roger Fredriksson

Ronneby har de senaste åren haft stora framgångar med nyetableringar av företag. Det har så klart satt hård press på personalen med betydligt fler bygglovsärende och liknande. Det har ändå fungerat ganska bra, enligt näringslivschefen Torbjörn Lind.

Torbjörn Lind
Torbjörn Lind, näringslivschefen i Ronneby kommun.

– Vi är enormt glada att det hänt så mycket i Ronneby sista tiden. Det är viktigt att alla känner sig välkomna och får bästa tänkbara service av oss på kommunen. Vi försöker lyssna och guida företagen genom hela den process som en etablering innebär, säger Torbjörn Lind.

Han berättar att kommunen använder sig av Svenskt Näringslivs enkätundersökning och ranking när man sätter mål för kommande års arbete med näringslivsfrågor.

– Det är viktigt att lyssna på vad företagen tycker och undersökningen som mäter det lokala företagsklimatet är en indikator på hur vårt arbete fungerar, säger Torbjörn Lind.

När näringslivsrådet i Ronneby sist sammanträdde var Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge, inbjuden för att prata om tillväxtfrämjande myndighetsutövning, med utgångspunkt i Rättviksmodellen. Rättvik är den kommun som toppar Svenskt Näringslivs ranking när det gäller service, råd och vägledning. Arbetssättet innebär att kommunen hjälper företagen att göra rätt, man jobbar proaktivt med att informera om förändringar i regelverken och man har utbildat alla myndighetspersoner i service och bemötande.

Resultatet har blivit över förväntan. Kommunens personal trivs bättre på jobbet och det har blivit lättare att rekrytera. Det har också ökat regelefterlevnaden hos företagen på grund av den goda dialogen. Rättvik har också infört efterhandsdebitering istället för att som i många andra kommuner, fakturera i förskott, för ett tillsynsbesök som ibland inte ens blir av.

Nina Andersson
Nina Andersson, projektledare Svenskt Näringsliv i Blekinge.
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Det är väldigt roligt att Ronneby tog initiativ till detta möte. Jag är övertygad om att i princip alla kommuner i landet kommer jobba efter en liknande modell som Rättvik framöver. Då är det kul att Ronneby ligger i framkant. Jag vet att detta är en viktig fråga för våra företag och jag ser fram emot att följa Ronnebys och Blekinges kommuners arbete med just detta, säger Nina Andersson.

Roger Fredriksson
Roger Fredriksson, kommunalråd i Ronneby kommun.

Roger Fredriksson som är kommunalråd i Ronneby menar att näringslivsarbetet måste vara prioriterat av hela organisationen för att det ska ge bästa möjliga resultat.

– Det är en av anledningarna att vi ville veta mer om just Rättviksmodellen. Ronneby ska vara i framkant när det gäller just näringslivsfrågor!

Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist