NYHET8 december 2020

Var tredje företagare i Blekinge tror att de behöver permittera fler – krisen inte över

Coronapandemins andra våg slår hårt mot Blekinges näringsliv – i många fall värre än den första. I flera branscher är det fortsatt nattsvart, med stor risk för konkurser och att många fastnar i långtidsarbetslöshet, visar Svenskt Näringslivs företagarpanel för årets fjärde kvartal.

Tidigast 2023 väntas lågkonjunkturen vara över, enligt Svenskt Näringslivs prognoser. 
Johan Dalén
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

I slutet av sommaren och början av hösten såg svensk ekonomi ut att återhämta sig från det dramatiska fallet i samband med den omfattande virusspridningen under vår och tidig sommar. Men i takt med att smittspridningen åter har tagit fart ser de ekonomiska utsikterna åter sämre ut. I oktober var drygt 100 000 fler arbetslösa jämfört med samma period i fjor, och arbetslösheten förväntas nå närmare 9,5 procent under 2021.

– Det som vi trodde var en V-formation i kurvorna visade sig tyvärr vara ett W. Och det är framför allt de redan hårt utsatta företagen inom handel, restaurang- och besöksnäring som drabbas nu. Nu måste stora ansträngningar göras så att så många företag som möjligt överlever krisen och inte ännu fler jobb slås ut, säger Johan Dalén, regionchef för Svenskt Näringsliv Blekinge.

Utan en förlängning av ersättningen riskerar sjukfrånvaron att bli en kostnadsbomb efter årsskiftet, även i branscher där utbud och efterfrågan inte påverkats negativt av pandemin. 
Johan Dalén
regionchef

Svenskt Näringslivs företagarpanel, som besvaras av cirka 12 000 företagare i Sverige, visar att nästan var tredje företagare i Blekinge tror att de tvingas permittera eller säga upp personal under den närmaste framtiden. 4 av 10 uppger att deras försäljning eller produktion har minskat jämfört med sex månader sedan, trots att ekonomin redan då var hårt drabbad av coronapandemin.

Tappet i ekonomin har trots allt blivit betydligt mildare än befarat, tack vare snabba stödåtgärder från regeringen och landets kommuner. Men det är en lång period av sämre ekonomi som nu väntar. Tidigast 2023 väntas lågkonjunkturen vara över, enligt Svenskt Näringslivs prognoser. Osäkerheterna är dock stora, och återhämtningen bestäms inte bara av vilka stödåtgärder som förlängs och förbättras, utan också till stor del av hur effektiv coronavaccineringen visar sig vara.

– Får vi igång vaccineringen kan tillväxten förväntas öka något nästa år. Men återhämtningen är skör, och risken för bakslag stor. Särskilt viktigt blir det att ersättningen för ökade sjuklönekostnader förlängs efter december. Ökad sjukfrånvaro och långa väntetider för testning och provsvar drabbar företag inom alla branscher brett, säger Johan Dalén.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägeFöretagarpanelenBlekinge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist