Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET30 juni 2021

Borlänge vill vända trenden  

De senaste åren har inte varit positiva när företagen har tyckt till om Borlänge kommuns företagsklimat. Nu vill kommunen förändra kulturen och tar fram en ny näringslivsstrategi och handlingsplan. ”Vi tror att det finns bra möjligheter att vända detta”, säger Åsa Granat, kommundirektör i Borlänge kommun.

Åsa Granat säger att kommunen ska jobba ännu mer med att vara en möjliggörare: ”Kommunen ska se till att myllan är så god som möjligt, så att företagen kan plantera sina frön”. Foto: Karin Rickardsson

De tre senaste åren har Borlänge-företagarna gett ett försämrat sammanfattande omdöme om kommunens företagsklimat. Och det är ingen tvekan om att kommundirektör Åsa Granat är medveten om läget.

– Enkäten visar att vi har ett tufft utgångsläge. Vi ser också en samstämmighet mellan enkätens svar och de synpunkter vi själva får höra när vi träffar våra lokala företag. Det positiva med det är att vi vet vad som måste bli bättre, säger hon.

Ny näringslivsstrategi

Åsa Granat berättar att kommunen är mitt uppe i arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi med avsikt att stärka det lokala företagsklimatet. Nu ska den stämmas av med företagen och sedan skickas på remiss.

– Företagen har varit med redan från arbetets början och det är deras synpunkter som vi bygger strategin på. Sedan är det viktigt att strategin också blir verklighet, varför vi parallellt måste jobba med en handlingsplan som går att följa upp. På så sätt kan vi se att arbetet fortlöper som tänkt.

Vid sidan av att förbättra näringslivsarbetet rent praktiskt är det viktigaste att få till en kulturförändring, anser Åsa Granat.

– Det jag är ute efter är att ta tag i kulturen och attityderna. Vi har breddat strategin till att omfatta hela kommunkoncernen inklusive de kommunala bolagen. Strategin har också varit uppe till diskussion på bredare chefsträffar inom kommunen, allt för att peka på att denna fråga inte endast är någonting som rör näringslivskontoret utan är avgörande för hela kommunen, säger hon.

”Trygghetsfrågorna är en viktig prioritering”

Åsa Granat menar att en av kommunens stora utmaningar är att många upplever en otrygghet.

– Frågor om till exempel brottslighet får stor påverkan på företagen. Dels är det företagare som utsätts för brott eller är oroliga att drabbas, dels hör man mycket om problemet och det skapas en negativ bild av kommunen. Vi ska ta en bred ansats kring detta i näringslivsstrategin, men också i andra pågående arbeten.

– Vi har ett bra samarbete med Polisen och jobbar tillsammans i flera projekt för att få till en förändring. Vi håller också på att ta fram ett program för det brottsförebyggande arbetet. Detta är också en prioriterad fråga, fortsätter Åsa Granat.

Kommunen ska vara en möjliggörare

På frågan om vilken kulturförändring hon hoppas att se, säger Åsa Granat att kommunen ska jobba ännu mer med att vara en möjliggörare.

– Kommunen ska se till att myllan är så god som möjligt, så att företagen kan plantera sina frön. Om kommunen exempelvis säger nej till en ansökan, ska vi vara bra på att förklara varför det blev ett nej, och vilka alternativ som finns för att frågan kanske kan lösas på ett annat sätt.

– Det är ett av många exempel på vad en kulturförändring kan leda till. Vi måste också hitta nya former för dialog. Det är många gånger när saker och ting går snett som det handlar om bristande kommunikation. Sådant måste vi helt enkelt se till att undvika framöver, avslutar Åsa Granat.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist