NYHET19 december 2022

Borlänges nya kommunalråd: Just nu avgörs Sveriges framtid

I Borlänge gjorde Socialdemokraterna och Moderaterna gemensam sak när det gäller styret av kommunen. De båda partierna delar synen på många tunga frågor, inte minst vikten av att Borlänge i synnerhet, och landet i allmänhet, nu behöver stabila riktlinjer och förutsättningar för den nya, gröna industrin.

”För att lyckas behöver vi samarbeta – inte polarisera”, säger Erik Nises (S), kommunstyrelsens ordförande i Borlänge.Foto: Borlänge kommun

Under hösten blev det klart med det nya tvåpartistyret i Borlänge kommun. Erik Nises nya parhäst är Ulrik Bergman från Moderaterna, som inleder sin mandatperiod som vice ordförande i kommunstyrelsen. De båda partiföreträdarna är tämligen överens om tagen, och framhåller vikten av att samarbeta för att klara de svåra utmaningar som både industrin och samhället står inför.

”Vi vara lyhörda för tillgängligheten – det ska vara lätt att nå oss på kommunen”, säger Ulrik Bergman.
Foto: Borlänge kommun

– ­Vi har ett samarbetsprogram med sex huvudpunkter, och en av dem tar upp just näringslivet – där trygghet är en viktig fråga. Idag är utsattheten för brott hög, och det vill vi vara med och motverka, säger Ulrik Bergman, (M).

– Där tycker jag att vi har hittat varandra över partigränserna, säger Erik Nises. Vi behöver hjälpa näringslivet att skapa mer operativ trygghet, med till exempel kameraövervakning. Vi har dessutom ett väldigt bra samarbete med Svenskt Näringsliv i Dalarna, där vi gemensamt kan sätta viktiga frågor på dagordningen.

I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet klättrar kommunen från plats 249 till plats 243. Attityden hos Borlänges kommunpolitiker får ett klart högre betyg än i fjol, liksom att konkurrensen från kommunen förbättrats. Däremot får Borlänge ett lågt betyg för hanteringen av upphandlingar.

– Dalarnas kommuner upphandlar för 12 miljarder kronor varje år och många tycker att det är krångligt, men det är inte unikt för vår kommun. För att underlätta lägger vi mycket resurser på att besöka företag och skapa dialog. Det låter kanske klyschigt, men dialog är oerhört viktigt i de här sammanhangen för att förstå hur upphandlingar sker, säger Erik Nises.

För att förbättra upphandlingsläget håller kommunen ett flertal infoträffar med syfte att få fler lokala företag att vara med och lämna anbud. Både Ulrik Bergman och Erik Nises menar att det nu ankommer mycket på politiker och tjänstepersoner att vara ute och föra samtal kring ämnet.

– Sedan måste vi vara lyhörda för tillgängligheten – det ska vara lätt att nå oss på kommunen, säger Ulrik Bergman.

De båda politikerna vill underlätta företagens tillväxt och utveckling – de menar att det är ett allmänintresse som gynnar alla kommuninvånare. Men med snabb tillväxt kommer också behovet av snabb kompetensförsörjning; vilket står högt på kommunens dagordning i Borlänge, inte minst i och med etableringen av Northvolts nya batterifabrik.

– Vi måste jobba tidigt med att locka gymnasieungdomar till industrin. Industriarbete i dag är inte tungt och skitigt – det är högteknologiskt och intressant. Därför har vi satsat 13 miljoner på våra industriella gymnasieprogram och bland annat köpt in nya, avancerade maskiner. När vi lägger så mycket pengar så ska ungdomar vara bra rustade för att jobba inom industrin, säger Erik Nises.

Både ordförande och vice ordförande är helt överens om att det nu behövs politisk enighet i kommunen. Det är förutsättningen för att klara den industriella omställningen och de utmaningar och möjligheter som den medför.

Samverkan över blockgränsen i Dalarna

I Dalarna samverkar Socialdemokraterna och Moderaterna i hälften av de femton kommunerna, i vissa fall även i samverkan med andra partier.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist