NYHET15 februari 2022

Fler certifieringar leder inte till grönare företag

Anna Karin Tyskhagen driver Dala Ledstång & Snickeri. Hon är kritisk till hur kraven på miljöcertifieringar har eskalerat de senaste åren. ”Om det fortsätter så här kommer mitt gröna hållbara företag att bli nedmonterat och det blir omöjligt för små företag att överleva”, säger hon. 

”Mitt företag blir inte grönare för att jag tvingas betala för fler certifieringar”, säger Anna Karin Tyskhagen. Foto: Jörgen Tyskhagen

I över 25 år har det tillverkats ledstänger av trä i Rättvik. Idag består Dala Ledstång & Snickeri av nio anställda och omsätter 18 miljoner kronor. Enligt ägare Anna Karin Tyskhagen har arbetet med att visa att de följer alla miljökrav ökat till en orimlig nivå. 

– Idag krävs det i princip att du anställer en hållbarhetsexpert för att det ska fungera. Det är som en tsunami av certifieringar och byggbedömningar som du ska möta upp, vilket är extra kännbart för alla småföretagare. Vi jobbar redan med en hållbar produkt, men nu ska jag dessutom betala för att förklara för andra att vi är gröna, säger hon. 

Lagen slår fel 

Den så kallade taxonomiförordningen, som EU antog 2020, är en stor anledning till att kraven har ökat, menar Anna Karin Tyskhagen. Förordningen är ett klassificeringssystem för att kunna identifiera och jämföra investeringar i arbetet för att nå EU:s klimatmål. 

Tyskhagen menar att lagstiftningen slår fel. 

– Givetvis måste vi alla hjälpas åt för att ta hand om den planet vi har kvar men vi är redan ett litet träindustriföretag som har jobbat med en fossilfri råvara i 25 år. Dessutom med ett stort ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Kostnaden samt den tidskrävande administrationen i relation till verksamheten är just nu horribel. Mitt bolag blir inte mer grönt för att jag har alla dessa certifieringar, säger hon. 

Fördela ansvaret 

Enligt henne så borde det räcka att varje led i produktionen har koll på sin del. Den som sköter transporterna eller det företag som säljer trä till henne ska ha ansvar för att det görs hållbart och miljömässigt. För henne ska det räcka att visa att deras del i kedjan följer miljökraven. 

– Jag jobbar med trä och vet att det vi köper kommer från ett hållbart skogsbruk. Det borde ligga på virkesimportörerna att vi inte får in virke som inte följer miljökraven. Sedan ska ansvaret för hållbara transporter ligga på transportörerna. Det ska räcka med att jag har koll på och tar ansvar för min del i processen. 

Klimatdeklarationer 

Dala Ledstång & Snickeri är underleverantör till flera stora byggfirmor, som till exempel Skanska. För att slutprodukten ska bli grön ställs höga krav även på underleverantören. 

Boverket har från i år infört krav på klimatdeklarationer, vilket innebär att byggherrar ska kunna visa vilken klimatpåverkan en ny byggnad har. Från 1 juli kommer byggbolagen därför att kräva identifieringsnummer (så kallade GTIN) på alla produkter och material som levereras till nya byggen. Klimatdeklarationerna kan innebära en kostnad på upp emot 200 000 för ett företag som snickeriet i Rättvik med nya licenskostnader samt årliga revideringar. 

– Det blir stora pengar för ett litet företag och i slutänden är det hållbarhetskonsulterna som tjänar pengar på mig, säger Anna Karin Tyskhagen. 

Kräv mer av stora bolag 

Sedan tidigare har snickeriet valt att ha två byggbedömningar, Sunda Hus och BASTA. Anna Karin Tyskhagen är positiv till att det ställs miljökrav, men menar att de direktiv som kommit nu borde kunna se olika ut för stora och små företag. 

– Det är ingen som riktigt har tänkt igenom hur dessa direktiv och lagändringar påverkar små företag. I dagsläget är det en djungel av olika bedömningar och alla ställer olika krav. Den gröna kapprustningen behöver styras upp och certifieringarna ska användas där de gör bäst nytta.  

TaxonomiMiljöcertifiering
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist