NYHET31 maj 2022

Fortsatt positiv utveckling av företagsklimatet i länet

Majoriteten av kommunerna i Dalarna förbättrar sig när Svenskt Näringsliv nu presenterar resultaten från enkätundersökningen om det lokala företagsklimatet. På den sexgradiga skalan har tre kommuner ett genomsnittsbetyg på över fyra och fler är på väg i rätt riktning.

1 613 av länets företag har svarat på Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Det sammanfattande omdömet för riket är 3,4 på en skala 1–6. Dalarnas kommuner hamnar gemensamt på 3,5, alltså lite högre än riket. Högst sammanfattande omdöme får Orsa (4,2) och Rättvik (4,2)

Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Att Orsa och Rättvik får Dalarnas bästa sammanfattande omdöme är inte förvånande. Orsa är en kommun som stadigt tagit kliv uppåt och intresset och viljan att fortsätta utvecklingen för ett bra företagsklimat genomsyrar hela kommunledningen och organisationen. De följer upp och interagerar på ett föredömligt sätt med de lokala företagen, lyssnar in och vidtar åtgärder utifrån företagens behov. Rättvik ligger kvar i topp sedan förra året. Då betyget fyra är vad vi kallar ”bra” måste jag också lyfta Vansbro som landar på 4,1. Utmanare saknas inte och såväl Smedjebacken som Malung Sälens kommun närmar sig för varje år. Gagnef är den enskilda kommun som lyfter mest i relation till föregående år i länet, säger Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna.

Viktiga områden måste utvecklas

När företagen tycker till om en rad olika frågor är det mobilnät och bredband som får bäst betyg och sämst betyg får tillgång på relevant kompetens, bostäder och upphandling.

– När Svenskt Näringsliv mäter företagsklimatet har företagen ofta önskemål om att upphandlingarna ska fungera bättre. Flera kommuner; Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen och Upphandlingssamverkan i norra Dalarna jobbar nu med tidiga dialoger med näringslivet som är ett viktigt steg i att förbättra upphandlingsförfarandet. Nu gäller det att alla i förvaltningarna hänger på och involveras samt att uppföljning av avtal genomförs, säger Henrik Navjord. Denna fråga skall med på varje ledningsgruppsmöte i Dalarnas kommuner!

I enkäten får företagen också prioritera olika områden där Dalarnas kommuner kan förbättra sig. Denna gång hamnade frågan om fler bostäder i topp.

– Det är inte konstigt då företagen ger 2,7 i betyg när de betygsätter tillgång på relevant kompetens. Företagen ropar efter arbetskraft men finns det ingenstans att bo så kan inte potentiella inflyttare välja ett arbete hos ett Dalaföretag. Jag tycker att våra kommuner skyndsamt måste prioritera detaljplanearbetet och att Länsstyrelsen ser till att hålla en god dialog med kommunerna och företagen, säger Henrik Navjord.

Kommuner som arbetar målinriktat och konsekvent kan nå stora förbättringar av företagsklimatet över tid. 20 års erfarenhet av detta visar att det är ledarskapet, dialogen och de ständiga förbättringarna som ger resultat.

– Sammanfattande lyfter Dalarna i år sitt företagsklimat på bred front och jag vill att vi som län gemensamt sträcker på oss och gläds åt att vi går åt rätt håll, avslutar Henrik Navjord.

Om undersökningen av det lokala företagsklimatet

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I årets enkätundersökning har drygt 32 000 företag svarat på hur de upplever det lokala företagsklimatet. Resultatet används i utvecklingsinriktade dialoger med ledande kommunpolitiker och tjänstepersoner. Läs mer på foretagsklimat.se.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist