NYHET19 april 2021

Hedemora går i bräschen för fadderföretag i Dalarna

Nu ska skolan och näringslivet i Hedemora närma sig varandra. En viktig komponent i arbetet blir fadderföretag för högstadieeleverna. Ett pilotprojekt för alla sjundeklassare på Vasaskolan har precis dragit igång.

”Eleven ska ha möjlighet att pröva på yrken man inte har personliga kopplingar till. Det får inte bara vara mammas och pappas jobb man ska veta något om”, säger Niklas Nordahl, t f skol- och förvaltningschef i Hedemora.

För ungefär ett och ett halvt år sedan inrättades en styrgrupp för studie- och yrkesvägledning i Hedemora kommun, en styrgrupp som samverkar med näringslivsbolaget Hedemora Näringsliv, med Svenskt Näringslivs regionkontor i Dalarna och med det regionala programmet Arbetsmarknadskunskap.

För att få inspiration gjorde styrgruppen ett studiebesök i Hofors, en kommun som tagit en ledande plats i Gävleborg när det gäller samarbetet mellan skolan och näringslivet.

Göra medvetna val

– Sedan satte vi upp ett antal mål. Eleverna ska få ett underlag för att göra medvetna val inför framtiden. Det handlar om god kännedom om näringslivet i kommunen och om olika vägar för att nå sina mål. Eleven ska ha möjlighet att pröva på yrken man inte har personliga kopplingar till. Det får inte bara vara mammas och pappas jobb man ska veta något om, säger Niklas Nordahl, t f skol- och förvaltningschef i Hedemora.

Han pekar också på att skolan ska kännas mer meningsfull.

– Eleverna behöver förstå varför det är bra att läsa svenska, engelska, matematik och andra ämnen, men syftet är dessutom att ge kunskaper om hur yrkeslivet fungerar.

Skola/Arbetsliv, arbetsnamnet på det som pågår i Hedemora, vänder sig även till kommunens anställda så att de effektivare kan vägleda eleverna om studie- och yrkesval. Kommunen ska bli mer lyhörd för företagens utbildningsbehov.

Lyssna på näringslivet

– Det är naturligtvis oerhört viktigt att lyssna på näringslivet och ta hänsyn till önskemål om inriktningar och utbud av utbildningar, förklarar Niklas Nordahl.

Vid månadsskiftet januari/februari rullade pilotverksamheten med fadderföretag igång. Eleverna i de fem sjuorna på Vasaskolan hade en första träff, digital eller fysisk, med sina respektive företag.

– Företagen presenterade sig själva och berättade om sin resa och om sina varor eller tjänster. Hur ser framtiden ut? Vilka olika yrkeskategorier finns? Vilka är kompetensbehoven? Vilken utbildning och vilka personliga egenskaper behövs? Det var också frågor som man tog upp, säger Niklas Nordahl.

I nästa steg jobbar eleverna enskilt eller gruppvis med konkreta förslag på produkter/tjänster som företaget kan utveckla eller vidareutveckla. Idéer om marknadsföring är ett annat spår. Senare i vår sker en redovisning inför det aktuella företaget. Till hösten kommer dessutom betydligt fler elever att involveras i Skola/Arbetsliv. Åttorna och niorna liksom den nya kullen sjuor får sina fadderföretag.

Fem företag deltar

Nu under pilotprojektet deltar fem företag. Det är ICA Supermarket, restaurangen och cateringfirman Stället, stålindustriföretaget Dalforsån, spelutvecklaren Killmonday Games och Anpassarna Körskolan som specialiserat sig på utbildningar för personer med särskilda behov.

– Förhoppningsvis deltar dessa företag också i fortsättningen. Dessutom måste vi förstås komplettera med nya företag, säger Niklas Nordahl.

En gång årligen gör Svenskt Näringsliv en enkätundersökning bland sina medlemsföretag för att kartlägga det lokala företagsklimatet. På området skolans kontakter med och attityder till företagen störtdök betyget för Hedemora vid mätningen våren 2020 i jämförelse våren 2019.

Niklas Nordahl väntar sig att arbetet med fadderföretagen ska leda till ett klart förbättrat betyg och kanske också till ett lyft i rankingen av företagsklimatet i Hedemora.

Mycket gott mottagande

– Satsningen på fadderföretag har fått ett mycket gott mottagande från alla som deltar, konstaterar han.

ICA Supermarket är alltså ett av fadderföretagen.

– För oss är det jätteviktigt att tidigt få med unga människor på tåget och ge dem tankar och idéer inför kommande studie- och yrkesval. Därför är det självklart att ställa upp som fadderföretag och förmedla alla fördelar som finns med att välja en framtid inom handeln, säger Mikael Jansson.

Positiva effekter

Han vet sedan tidigare vilken stor betydelse praktikplatser har och tror att arbetet med fadderföretag kan ge samma positiva effekter både för eleverna och butiken.

– Några som började här som praktikanter ingår idag i vår ledningsgrupp. En annan har blivit ICA-handlare och har en egen butik.

Nu har eleverna från Vasaskolan fått i uppdrag av Mikael Jansson att se över hur butiken på bästa sätt kan använda sociala medier för att locka ungdomar.

– Det ska bli mycket spännande att höra deras förslag, menar han.

Skola & Näringsliv
Skriven avSören Karlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist