NYHET25 oktober 2023

Smart modell kan trygga kompetensförsörjning

I Sundsvall har Realgymnasiet startat programmet Hotell och turism, och hittat ett samarbete med Clarion Hotel Sundsvall. Eleverna gör nu sin praktik på hotellet parallellt med studierna och har jobbgaranti efter examen. ”Vi hade 90 sökande och tog in 14 elever, att söktrycket var högt ser vi som ett bevis på att modellen gillas av de unga”, säger Realgymnasiets rektor Anneli Harrvik.

Panelsamtal med deltagare från besöksnäringen, Sundsvalls kommun, Region Västernorrland, Visita Norrland, Lärande Partner, Clarion Hotel Sundsvall och Realgymnasiet.Foto: Katarina Lövgren

Denna höst var det start i Sundsvall för den första kullen elever som kommit in på Realgymnasiets program Hotell och turism. I mitten av oktober arrangerade skolan tillsammans med sin samarbetspartner Clarion Hotel Sundsvall en invigningsdag som toppades med panelsamtal kring kompetensförsörjning inom besöksnäringen.

– Vi tycker själva att vi hittat en riktigt bra modell för att trygga vår egen och branschens framtida behov av medarbetare, men också ge ungdomar en riktigt bra start på yrkeslivet. Detta ville vi fira, samtidigt som vi samlade en mängd intressanta personer med insikt i besöksnäringens utmaningar och framtidsmöjligheter till ett samtal, säger hotelldirektören Anna Borggren.

Gunnel Åhlund, kompetensförsörjningsstrageg, Sundsvalls kommun, Björn Wigge, tf Näringslivs- tillväxtchef, Sundsvalls kommun, Magnus Draheim Kling, regionchef Visita Norrland och Anna Borggren, hotelldirektör, Clarion hotel Sundsvall diskuterar kompetensförsörjning inom besöksnäringen.
Foto: Katarina Lövgren

Den som läser på programmet är lärling vilket innebär att minst halva gymnasietiden är arbetsplatsförlagt lärande (APL) på hotellet. Eleven coachas av handledare på hotellet, samt undervisas av yrkeslärare och lärare på skolan. Efter godkänd gymnasieexamen erbjuder hotellkoncernen Strawberry, där Clarion Hotel Sundsvall ingår, sex månaders provanställning.

– Ett väldigt bra sätt att skapa attraktivitet för branschen. Besöksnäringen har ett mycket stort behov av yrkesutbildad personal, under pandemin tappade vi 50 000 medarbetare och många av de som hade yrkesutbildning har inte återvänt, säger Magnus Draheim Kling, regionchef Visita Norrland, som deltog i panelsamtalet.

– Den här utbildningen har en stor fördel tack vare att en så stor del av lärandet är förlagt till arbetsplatsen, det vet vi av erfarenhet är den allra bästa miljön för lärande, fortsätter han.

– Ett bra sätt att samarbeta på, och viktigt att några går före och puttar på utvecklingen i rätt riktning. Det är så viktigt att vi rustar oss för framtiden, när norra Sverige står inför kraftig tillväxt ingår även en växande besöksnäring, säger Linda Edlund, strateg besöksnäring, Region Västernorrland.

Anneli Larsson som är vd för Lärande Partner i Östergötland AB har många exempel på utbildningar som drivs av dem, där partnerskap upprättats med företag och som innehåller arbetsplatsförlagd praktik.
Foto: Katarina Lövgren

På plats var även Anneli Larsson som är vd för Lärande Partner i Östergötland AB, ett dotterbolag i koncernen Lärande Gruppen i Sverige AB där även Realgymnasiet återfinns. Hon kan ge flera exempel på utbildningsföretagets samverkansmodell med branschföretag.

– Vi arbetar med nationella partnerskap, exempelvis vårt fordonsprogram, stylistprogram, naturbruk och hotell- och turismprogram. Fordonsprogrammet görs tillsammans med ProMeister, MEKO på samma sätt som vi gör med Strawberry, det vill säga eleverna är lärlingar i tre år.

Andra yrkesprogram innehåller minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande under sin gymnasietid, säger hon och nämner Åhléns, Skistar, Arken Zoo och Dogman som exempel på partners.

– För våra partners är det en stor vinst att de elever som börjar har ett intresse för branschen och ser en bra möjlighet att komma ut i arbetslivet. Nu är det start för hotell och turism i Sundsvall, som ett exempel från motsvarande program i Stockholm, så fullföljde och utexaminerades samtliga elever från årskurs 3 i våras. Det säger något om elevernas motivation, säger Anneli Larsson.

Två framtida medarbetare inom besöksnäringen kan vara Celine Karlström och Benjamin Granlund, i dag elever på Realgymnasiet.
Foto: Katarina Lövgren

Självklart fanns även elever från programmet på plats vid invigningen.

– Jag vill gärna hitta jobb i branschen, det är ett kul arbete där man träffar mycket folk. Det jag tänkt mycket på är allt arbete som sker bakom kulisserna på ett hotell, till exempel hur disk bara smygs undan när det är rast under en konferens, säger Celine Karström och får medhåll av klasskamraten Benjamin Granlund vad gäller arbetets okända innehåll. Han är dock inte helt övertygad om att det blir en framtid inom besöksnäringen för honom.

– Nej, jag har helt enkelt inte bestämt mig. Det får jag se, konstaterar han.

I vilket fall som helst kommer han om han fullföljer skolgången att ha en yrkesutbildning.

Vi kan också berätta att i stället för 14 elever i intaget 2023 så utökas kullen till 20 elever i intaget nästa höst.

KompetensförsörjningSkola & Näringsliv
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist