Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET6 maj 2021

”Jag vill kunna vara en stolt Borlänge-företagare”  

Bengt-Ove Dahlqvist har en lång erfarenhet av att driva restauranger och firar snart 30-årsjubileum som företagare i Borlänge. Är det något han önskar sig är det en förändrad kultur, där företag och kommunen framöver arbetar mer tillsammans.   

”Man kan sätta upp vilka visioner man vill, skapa nätverk och liknande. Det viktiga nu är att kommunen går från ord till handling, vilket passar bra att göra när den nya näringslivsstrategin ska tas fram”, säger Bengt-Ove Dahlqvist.  Foto: Privat

Bengt-Ove Dahlqvist har många strängar på sin lyra. Han är vd för Domnarvsgården AB som sköter personalrestaurang och ansvarar för kaffemaskiner hos SSAB. Dessutom driver han bland annat konferens- och restauranganläggningen Haganäs och Trafikverkets kursgård Dala-Storsund.

Som för många i restaurangbranschen har pandemin mer eller mindre bromsat in hela verksamheten.  

– Det har varit ett riktigt tungt år. Om allt går som det ska och jag får de stöd jag har ansökt om kommer jag att ligga en halv miljon back, säger Bengt-Ove Dahlqvist.   

Trots detta har Bengt-Ove Dahlqvist gjort vad han kan för att inte behöva säga upp sina anställda.  

– Det känns väldigt bra att inte ha behövt varsla någon. Vi har haft ett par naturliga avgångar, men ingen har behövt lämna sitt jobb. Och det är också en förutsättning för att kunna sätta fart på verksamheten igen när det blir dags, säger han.  

Trassliga stödpaket  

Är det något som skapar en oro hos många krisande företag är det huruvida de kommer att få de stöd som de har ansökt om. Har Tillväxtverket en annan uppfattning är risken att företaget måste betala tillbaka stödpengarna, vilket för många kommer att sluta med konkurs.  

– Detta får mig att ligga vaken och grubbla på nätterna. Om jag inte får de stöd som jag tror att jag har rätt till, då hade det varit bättre om vi valt att varsla tidigt under krisen.  

Domnarvsgården AB fick permitteringsstöd tills september och väntar på stödet till och med februari. Dock fick de en av sina ansökningar nekad vad gällde korttidspermittering för en av sina anställda, vilket berodde på att personen hade varit föräldraledig året dessförinnan.  

– Det fick till följd att myndigheten behövde ett intyg gällande föräldraledigheten från Försäkringskassan. Man kan ju tro att detta skulle kunna skickas mellan myndigheterna år 2021, men den blanketten var tvungen att skickas med post till arbetstagaren för att sedan skickas in till myndigheten, vilket gjorde att vi inte hann före deadline. Tack och lov gick det att lösa denna gång, men jag tycker det illustrerar ganska väl hur trassligt det kan vara, säger han. 

”Det behövs en ny kultur”  

Bengt-Ove Dahlqvist säger att det krävs en ny kultur i Borlänge kring hur man ser på företagen, något som måste genomsyra hela kommunorganisationen.  

– Ibland kan det tyvärr bli ett vi-och-dem-tänkande när det kommer till företagens relation till kommunerna. Så ska det inte behöva vara. Bara under förra året bidrog Domnarvsgården AB med skatteintäkter motsvarande nio gymnasielärare till Borlänge kommun. Det är något som naturligtvis gör mig som företagare stolt, men det borde också göra avtryck i den kommunala organisationen.  

Svenskt Näringsliv har vid flera tillfällen presenterat åtgärdspaket för kommunerna som kan underlätta för företagen i krisen. Vissa kommuner har varit väldigt lyhörda och infört en stor del av förslagen. Bengt-Ove Dahlqvist anser att chansen är god att förändra och ytterligare förbättra kulturen nu kring exempelvis tillsyn, både utifrån många branschers utsatta läge och med det initierade arbetet att ta fram en ny näringslivsstrategi.  

 – Förra året tog man exempelvis betalt för uteserveringar, trots att många kommuner slopade den avgiften för att uteserveringar ansågs som ett bra sätt att minska smittspridningen. 

Han är förstående till att kommunen måste utföra sina kontroller, men tycker att fingertoppskänslan skulle kunna ha varit lite bättre. 

– Självklart ska man utföra kontroller och inspektioner för att säkerställa att allt följer regelboken, men när vi får en faktura för alkoholtillstånd och livsmedelstillsyn på 47 000 kr trots att jag knappt sålt någon alkohol i år och livsmedelskontroller inte kunnat genomföras på grund av pandemin, då svider det och det visar att kommunen inte förstår den verklighet som vi företag, verksamma i konferens- och restaurangbranschen, lever i. Det är småpengar för kommunen men kännbara kostnader för ett företag som mist en stor del av sina intäkter, fortsätter han. 

I Svenskt Näringslivs undersökning av kommunernas företagsklimat ligger Borlänge kommun på plats 196. För elva år sedan låg kommunen på plats 74.  

– Man kan sätta upp vilka visioner man vill, skapa nätverk och liknande. Det viktiga nu är att kommunen går från ord till handling, vilket passar bra att göra när den nya näringslivsstrategin ska tas fram.  

Han säger att han tror att mycket av det gnissel som han hör att företag i kommunen upplever i relation till kommunen beror på en kulturfråga. 

– Ytterst sett tror jag att mycket av de problem som upplevs kan lösas genom en ny kultur, där företagen erkänns som de jobbskapare de är. Exempelvis ska tillsyn inte behöva vara en orosstund, utan en möjlighet att få hjälp att bli ännu bättre. Allt sådant skulle kunna lösas om kulturen förändras, men då krävs det också att någon tar ledningen och förändrar det. Det hade varit det första jag hade gjort om jag haft möjlighet att påverka den kommunala hierarkin, avslutar Bengt-Ove Dahlqvist.  

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist