NYHET3 juni 2022

Kommunalrådet gör företagsbesök varje tisdag – långsiktigt arbete ger utslag i LFK-mätning

”Företagen är grunden i samhället. Det är företagen som genererar arbetstillfällen och därmed skatteintäkter till kommunen, deras välmående är avgörande”. Så beskriver kommunstyrelsens ordförande i Orsa, Mikael Thalin (C) företagens roll i kommunen.

”Att vi får bra siffror innebär inte att vi får slå oss till ro. Det finns fortsatt synpunkter hos företagen och det gäller att ha ett nyfiket förhållningssätt för att hämta in dem”, säger Mikael Thalin.Foto: Anita Carlsson, Claes Söderberg/Centerpartiet

Orsa kommun får enligt Svenskt Näringslivs enkätundersökning om lokalt företagsklimat högst sammanfattande omdöme av alla kommuner i Dalarnas län. På den sexgradiga skalan får Orsa 4,2.

– Vi har de senaste sju-åtta åren jobbat oerhört strategiskt med den här frågan. Sedan jag tillträdde har vi valt tre fokusområden; skolan, äldreomsorgen och näringslivet. Jag ser det som en helhet. Företagsklimatet handlar inte specifikt om det som rör företagen. Det är viktigt med bra skola och omsorg, också för näringslivet.

Orsa har höjt sitt betyg på tio frågor och sänkt på fem. Många ligger dock inom felmarginalen. Det som sticker ut är att företagen upplever att informationen blivit bättre och att allmänhetens attityder nu är mer positiva. När Mikael Thalin berättar vad de konkret gör så faller pusselbitarna på plats.

– Varje tisdag förmiddag har vi ett eller två företagsbesök inbokade. Jag, tillsammans med oppositionsföreträdaren, kommunchefen och näringslivsrepresentanter åker ut för att lyssna och samtala med företag om deras behov och utmaningar. Därefter lyfter vi fram dem bland annat i sociala medier så att de uppmärksammas för allmänheten och skapar stolthet hos företagen själva.

Mikael missar aldrig en tisdagmorgon med företagsbesök.

– De är heliga för mig. Utöver besöken ordnar vi företagarfrukostar, jobbar med främjande myndighetsutövning där vi fokuserar på att hjälpa företagen snarare än att hitta fel hos dem. Vi vill arbeta förebyggande och jobbar mycket med bemötande och dialog.

Brist på arbetskraft och bostäder

I den näringslivsstrategi som kommunstyrelsen antagit finns två prioriterade områden. Kompetensförsörjning och bostadsförsörjning. När resultaten från enkätundersökningen kommer brukar de stämma av vad företagen har sagt och föra in deras förbättringsområden i strategin. Årets undersökning visar att kommunen prioriterat rätt. Företagen i Orsa ger låga betyg för ”Tillgång på relevant arbetskraft” (2,8) och när företagen får prioritera åtgärder för ett bättre företagsklimat föreslår företagen Fler bostäder och Bättre infrastruktur.

– Vi har satsat på att lyfta vuxenutbildningen tillsammans med Mora och Älvdalen. Jag vet att företagen behöver personal och jag tror att det finns resurser som inte är tillvaratagna. Utbildningsunderskottet är en del vi valt att jobba med och med komvux kan vi på ett småskaligt sätt rikta in insatser på vissa efterfrågade kompetenser.

Mikael Thalin erkänner att kompetensförsörjningen är svår men att de försöker både matcha och bidra med utbildning. Vad gäller bostäder så är det framförallt tomtbristen för villor och bostadsrätter kommunen jobbar med.

– Vi för en dialog med några bostadsexploatörer och hoppas landa några idéer. Vi jobbar också hårt för att exploatera ett stort bostadsområde i södra delen av kommunen precis vid Orsasjön. Allt tar tid och jag kan vara lite otålig. En detaljplaneprocess har sin gång och det måste även jag acceptera.

Inte slå sig till ro

Orsa är en liten kommun, här finns närhet och det är enkelt med kontakter menar Mikael Thalin som dock inte vill slå sig för bröstet när han pratar om Orsas fina resultat i enkätundersökningen.

– Det här är ett gemensamt arbete. Företagen och kommunen gör det tillsammans. Att vi får bra siffror innebär inte att vi får slå oss till ro, det här är ett ständigt pågående arbete och jag vet att alla inte är nöjda. Det finns fortsatt synpunkter hos företagen och det gäller att ha ett nyfiket förhållningssätt för att hämta in dem, säger Mikael Thalin.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist