NYHET23 maj 2023

Kompetens och bostäder viktigast när företagen tycker till om företags­klimatet i Dalarna

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet tar sex av Dalarnas 15 kommuner kliv framåt, tre backar och övriga sex får samma betyg i det sammanfattande omdömet i år jämfört med föregående år. Det högsta sammanfattande omdömet ger företagen Orsa detta år.

Henrik Navjord
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

När Dalarnas företag får tycka till om det lokala företagsklimatet får de bland annat ge betyget på frågan om det sammanfattande omdömet, vilket väger tungt i undersökningen. Orsa kommer ut på en förstaplats med betyget 4,3, följt av Vansbro (4,1). Rättvik och Smedjebacken får 4,0 i betyg.

Den fråga som får högst betyg i enkätundersökningen för Dalarna är mobilnät och bredband (4,1) samt påverkan av brottslighet/otrygghet (4,1). Sämst betyg får frågan om tillgång till relevant kompetens (2,6) och upphandling (2,8), även om upphandling lyfter något sedan föregående år.

– Tillgången på relevant kompetens är ett stort problem. Hela 45 procent av de svarande företagen uppger att kompetensförsörjningen fungerar dåligt eller inte helt godtagbart. När företag inte hittar rätt medarbetare försvårar det företagens satsningar, nya anställningar och därmed ökade skatteintäkter till kommunerna i en tid när många kommuner har stora ekonomiska utmaningar. Samverkan skola/näringsliv och fungerande programråd är nyckelfaktorer, säger Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna.

Prioriterade frågor för ett bättre företagsklimat

När de svarande företagen får rangordna sina prioriterade frågor för att förbättra företagsklimatet ser listan ut som följer:

 1. 1.
  Fler bostäder (45 procent)
 2. 2.
  Förbättra det lokala vägnätet (33 procent)
 3. 3.
  Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare (33 procent)
 4. 4.
  Bättre dialog mellan kommunen och företagen (33 procent)
 5. 5.
  Kortare handläggningstider (31 procent)

– Att bostadsfrågan är den mest prioriterade frågan hänger samman med bristen på tillgång till relevant kompetens. Att det inte finns tillräckligt med bostäder är ett akut problem med tanke på de stora satsningar som görs i länet, fortsätter Henrik Navjord.

Totalt har 1 621 företag och 275 politiker i länet svarat på enkäten. 69 procent av politikerna uppger att de prioriterar företagsklimatet i ganska eller i mycket hög utsträckning.

– Det är glädjande att det finns ett sådant engagemang hos länets politiker för företagsklimatet. Det bådar gott för ett fortsatt arbete att göra länets kommuner till platser där företagen trivs ännu bättre, vilket alla har att vinna på, avslutar Henrik Navjord.

Mer information och alla kommuners resultat hittar ni på www.foretagsklimat.se

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist