LogoLogo
LogoLogo
NYHET6 oktober 2020

Långsiktigt arbete tillsammans lyfte företagsklimatet i Vansbro

Förra året låg Vansbro på plats 49 bland Sveriges 290 kommuner. Det räckte till en förstaplats i Dalarna redan då. Nu har kommunen avancerat till plats 35.

Kommunstyrelsens ordförande i Vansbro
”Vi är på rätt väg genom ett främjande arbetssätt. Det ska vara lätt att göra rätt", säger Stina Munters (C), kommunstyrelsens ordförande i Vansbro.

– Vi kan bli ännu bättre. Dialogen mellan kommunen och företagen är ett utvecklingsområde där vi helt klart har mer att göra. Vi kommer aldrig att bli färdiga, säger Stina Munters (C), kommunstyrelsens ordförande i Vansbro.

Varken hon eller näringslivschefen Oskar Lundgren har hunnit fira kommunens nya framryckning i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet.

Förra året låg Vansbro på plats 49 bland Sveriges 290 kommuner. Det räckte till en förstaplats i Dalarna redan då. Nu har man avancerat till plats 35 och vidgat avståndet något till tvåan Rättvik.

– Ett nyckelord för framgångarna är tillsammans. Det är kommunen och näringslivet i en nära och organiserad samverkan som förklarar förbättringarna, menar Oskar Lundgren och pekar också på arbetets långsiktiga inriktning.

För ungefär 15 år sedan låg Vansbro riktigt illa till i rankingen. Det blev ett avstamp för att med gemensamma ansträngningar bryta trenden. Snart började klättringen i rankingen och sedan 2012 har Vansbro hela tiden funnits med bland landets 100 bästa kommuner.

Service och bemötande

Vad Stina Munters gläder sig lite extra åt i den senaste rankingen är företagarnas höjda betyg på servicen och bemötandet från kommunens tjänstemän.

– Vi är på rätt väg genom ett främjande arbetssätt. Det ska vara lätt att göra rätt. Vikten av en tidig dialog kan inte nog betonas. Det visar sig också att nästan inga företag överväger att flytta från kommunen. Det är ett välkommet besked, konstaterar Stina Munters.

Oskar Lundgren understryker att kommunens tjänstemän blivit alltmer lösningsfokuserade, delvis beroende på att den faktorn vägts in vid rekryteringar.  

Lagar och regler ska naturligtvis följas, men det får inte hindra oss från att tillämpa en myndighetsutövning som främjar företagsamheten.
Stina Munters (C)
Kommunstyrelsens ordförande, Vansbro

– Lagar och regler ska naturligtvis följas, men det får inte hindra oss från att tillämpa en myndighetsutövning som främjar företagsamheten. Det måste finnas sans och balans. Tjänstemän och politiker förstår att utan företag som mår bra får vi ingen välmående kommun, säger Stina Munters.

I januari i år antogs en ny näringslivsstrategi. Den bygger i grunden på den väl beprövade modellen för samverkan mellan kommunen och näringslivet. Nu bildar man fokusgrupper inom fem olika områden – besöksnäring, industri, bostäder, kompetensförsörjning och gröna näringar. Grupperna kommer att vara sammansatta av personer från näringslivet och från den offentliga sektorn, alla med kunskaper och erfarenheter från den aktuella branschen.

Jobba smartare

– Med kommunens begränsade ekonomiska resurser måste vi jobba smartare för att driva utvecklingen i rätt riktning. Där kommer fokusgrupperna in i bilden, förklarar Oskar Lundgren.

Vansbro kommun har drygt 6 800 invånare.

– I en så liten kommun är det enkelt att få kontakt med varandra. Avstånden är korta. Man träffas i alla möjliga olika sammanhang. Men den lilla kommunen innebär också utmaningar, säger Stina Munters.

En utmaning kan vara att alla inte riktigt inser hur komplex den politiska beslutsprocessen är.

– Ibland tar det tid. Många aspekter ska vägas in. Vi politiker måste förstå företagens villkor och vardag, men företagarna behöver också känna till politikernas värld. Det handlar om ömsesidig förståelse, menar Stina Munters.

Av tradition har Vansbro haft två megastjärnor – Björn Skifs och Gunde Svan.

– Sakta med säkert har det skett en attitydförändring. Det är ett gott tecken att också företagare har kommit in i sfären som vi alla kan vara stolta över. Rickard Lyko är ett exempel. Jante är på god väg att flytta från Vansbro. Det är bra för företagsklimatet, understryker Oskar Lundgren.

Några absoluta mål när det gäller rankingen nästa år vill han eller Stina Munters inte slå fast.

– Jag hoppas förstås att företagarna ska vara ännu mer nöjda om ett år, säger Stina Munters.  

Positiva vindar

– I många år har det varit positiva vindar för det lokala företagsklimatet, tycker Fredrik Bertils på Edvin Larssons Mekaniska AB, ELMAB, i Dala-Järna.

När företaget byggde ut med 1 600 kvadratmeter 2017 hade man åtskilliga kontakter med kommunen.

– Det var ett väldigt bra samarbete utan en massa onödigt krångel och onödig byråkrati. Stina & Co var verkligen på tå för att underlätta för oss, säger Fredrik Bertils och berömmer kommunalrådet Stina Munters.

Han uppskattar kommunens öppna attityder och förmåga att vara lyhörd och ta till sig argument.

Fredrik Bertils ser fiberutbyggnaden som ett angeläget förbättringsområde.

– Det har pratats om det i flera år utan att det hänt så mycket. Vi måste vara uppkopplade för att klara hanteringen av exempelvis stora program för kvalitetsledning. Nu äntligen har jag fått signaler om att något är på gång, förklarar han.

Farfars far startade

Hans farfars far, Edvin Larsson, startade företaget 1946. Idag är Fredrik Bertils vd och ensam ägare. Hydraulcylindrar till entreprenad- och skogsmaskiner är den dominerande produkten.

ELMAB har expanderat kraftigt de senaste åren. Sedan utbyggnaden blev klar har man investerat i en ny svarv och i en vätgasutrustning för provtryckning. En svets- och plockrobot är beställd och ska vara på plats före jul. I systerbolaget i Falun har det skett investeringar i svarv- och fleroperationsmaskiner.

– Vi ska växa och blir bättre rustade inför framtiden med dessa investeringar, poängterar Fredrik Bertils.

Fredrik Bertils
Fredrik Bertils, vd och ensam ägare för ELMAB.

Mars, april och maj var några mörka månader för ELMAB och de 62 medarbetarna. Coronakrisen tvingade fram korttidspermitteringar.

– Men nu pekar det uppåt igen. Orderböckerna är fyllda. Kapacitetsutnyttjandet ligger på 100 procent, säger Fredrik Bertils.

Lätt att driva företag

Andreas Solem på Sit Right AB i Nås tycker att det är lätt att driva företag i Vansbro kommun, men hans kontakter med kommunen är mycket sporadiska.

– Det beror helt enkelt på att vi inte på senare år haft några tillståndsärenden eller andra frågor där kommunen varit inblandad. Många företag här i bygden är vana vid att klara sig själva. Det har i sin tur lett till att det vuxit fram ett antal fina och framgångsrika verksamheter, säger han.

Utbildning är ett område där Andreas Solem menar att skolan, kommunen och företagen samverkar på ett bra sätt.

– Det gör det lättare att inom kommunens gränser hitta den kompetens som behövs, men naturligtvis kan inte alla önskemål uppfyllas, kommenterar han.

Sit Right startades i Falun 1994 med Andreas Solems pappa Roland Johansson som den drivande kraften. Under några år fanns företaget i Sigtuna för att år 2000 åter etablera sig i Dalarna, nu i Stora Ensos tidigare lokaler i Nås.

Automatisk nivellering

Den ursprungliga affärsidén bygger på Roland Johanssons patent på automatisk nivellering av sittplatsen i exempelvis en skogsmaskin. Det går i klartext ut på att föraren med hjälp av automatisk elektronisk styrning ska sitta rakt oberoende av hur mycket maskinen som sådan lutar.

– Farsan skapade både produkten och en efterfrågan på den. Våra kunder är i huvudsak tillverkare av skogsmaskiner. Många av dem finns i Sverige och Finland, men slutanvändarna är spridda runt om i världen. Vi har en jätteandel inom denna mycket smala bransch, konstaterar Andreas Solem.

Numera utvecklar, tillverkar och säljer företaget också gripar under varumärket Dala-Gripen till bland annat skogs-, jordbruks- och entreprenadmaskiner. Den produktionen ligger i Lettland och sysselsätter 25 personer och har ekonomiskt blivit viktigare än nivelleringen av förarstolar. I Nås har Sit Right sex medarbetare. 

Andreas Solem
Andreas Solem, ägare av Sit Right, säger att skolan, kommunen och företagen samverkar kring utbildning på ett bra sätt .

Framgångarna för företaget finns dokumenterade på väggen precis innanför entrén. Här trängs utmärkelserna och diplomen med varandra. Det senaste är det som Årets Företagare 2020 i Dalarna.

– Jag trodde knappt att det var sant, säger Andreas Solem.

Conny Blixt är vd på Nimatopaal AB i Dala-Järna. Företaget ingår Orkla-koncernen och tillhandahåller alla upptänkliga glasstillbehör under varumärket Nic. Nimatopaal har 18 medarbetare och har vuxit undan för undan de senaste åren.

Ingenting som förvånar

Att Vansbro fortsätter klättra i Svenskt Näringslivs ranking är ingenting som förvånar Conny Blixt.

– Jag känner igen den bilden. Vi har positiva diskussioner med kommunen och attityderna är de rätta, säger han.

Men Conny Blixt betonar att det inte alltid varit så.

– Det har hänt mycket på tio år. Dialogen med kommunens tjänstemän är fantastiskt mycket bättre idag. Nu finns det en förståelse för företagens villkor.

Conny Blixt menar att den låga arbetslösheten i kommunen liksom det stora antalet duktiga och framgångsrika företag ger företagsklimatet extra vind i ryggen.

– Vad som står på önskelistan är att det byggs fler bostäder. För att klara kompetensförsörjningen och kunna locka hit medarbetare utifrån måste det finnas bostäder att erbjuda. Det är också en förutsättning för att få ungdomar att stanna kvar, säger Conny Blixt.

LMI, Laser Machining Inc, i Nås utvecklar och tillverkar lasermaskiner för industriella tillämpningar, bland annat till fordons- och flygindustrin.

– Ska jag sätta ett betyg på företagsklimatet i Vansbro kommun blir det en sjua eller kanske en åtta på en tiogradig skala. För tillfället har vi ingen anledning att ha så mycket kontakt med kommunen, men när vi väl behöver hjälp med något är bemötandet alltid mycket bra, förklarar Tim Smith, vd på LMI.

Han tycker att det är en fördel att Vansbro har utbildningar inom sektorer som industrin efterfrågar.

– Men tyvärr finns det inga utbildningar inom vårt område. Jag kan förstås ha förståelse för det. Det skulle kräva kostsamma investeringar för skolan, säger Tim Smith.

Lokalt FöretagsklimatRanking
Skriven avSören Karlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist