LogoLogo
LogoLogo
NYHET13 mars 2018

Lär av Falun - effektivisera vuxenutbildning och öka söktryck till restaurangutbildning

Falu kommun har på ett föredömligt sätt visat vilka värden som uppkommer av dialog och förståelse mellan företag, politiker och tjänstemän. Falun har haft ett möjlighetsfokus och visat på lyhördhet, nyfikenhet, prestigelöshet och mod genom att ta intryck av andras goda exempel och applicera på sina lokala företags behov. Falun har kombinerat detta med stark genomförandekraft genom att införa en auktorisationsmodell för vuxenutbildningen och Kockduellen genom utbildning & bransch i samverkan. Resultaten visar tydligt hur Falu kommun drar vinning av ett positivt företagsklimat och att Faluns företag får bättre förutsättningar genom kommunens arbete.

Så lyder motiveringen när Linda Wallin, näringslivschef i Falu kommun, får gå upp på scenen och ta emot utmärkelsen ”årets förebild” på den nationella inspirationsdagen på temat förbättrat företagsklimat. Politiker och tjänstemän från 77 av landets kommuner är på plats för att inspireras och lära av varandra. Målet är att få bästa möjliga företagsklimat i kommunerna.

Teresa Bergkvist.jpg
Teresa Bergkvist, regionchef Svenskt Näringsliv
Foto: ©Fotograf Heléne Falun

- Jag är imponerad av Faluns arbete. Det senaste året har jag sett flera konkreta exempel på att Faluns politiker och tjänstemän förstår hur viktiga företagen är för dem. Jag upplever att fler i kommunen är engagerade i arbetet. Att ha ett bra företagsklimat är inte bara näringslivskontorets uppgift, utan det är något som hela kommunen måste ha som målbild och jobba aktivt för. Jag är glad över att andra kommuner får ta del av och lära från Faluns framgångar, säger Teresa Bergkvist regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna.

I motiveringen lyfts två konkreta fall från kommunens arbete; Kockduellen och införandet av en auktorisationsmodell för vuxenutbildningen. Kockduellen är resultatet av ett samtal mellan Ingemar Eberstål, en av kommunens krögare, och Linda Wallin. Ingemar uttryckte en tydlig oro för hur svårt det är för restaurangerna att rekrytera personal. Samtidigt var söktrycket till gymnasiets livsmedels- och restaurangprogram lågt och kommunen lekte med tanken att lägga ner utbildningen. Tillsammans gjorde de en rejäl satsning. Fler krögare engagerade sig och kommunen tog ansvar för projektet som kom att kallas kockduellen. Tillsammans är man ute i kommunens 9:e klasser och anordnar kockdueller. Falukockar sitter i juryn för att inspirera och bedöma. Resultatet kom snabbt. Redan efter ett år hade antalet sökande till utbildningen ökat markant.

Ingemar Eberstål.jpg
Ingemar Eberstål, driver Banken Bar & Brasseri samt Banken två rum & kök i Falun

- För oss är det här jätteviktigt. Vi är glada för att Falun och flera andra dalakommuner är engagerade. Vi behöver rekrytera duktiga och drivna medarbetare till våra restauranger. Samtidigt vill vi visa vilka bra jobb vi kan erbjuda. Vi vill att våra unga och deras föräldrar ska förstå vilken bra investering det är att gå på livsmedels- och restaurangprogrammet och vilka möjligheter man har till riktigt inspirerande jobb efteråt, säger Ingemar Eberstål.

Auktorisationen av vuxenutbildningen initierades då Falun under en längre tid haft problem med växande köer till sina vuxenutbildningar och ett ineffektivt system. Under en av Svenskt Näringslivs inspirationsdagar på temat företagsklimat fick Falun höra hur Nacka lyckats öka sin effektivitet och korta köerna genom att införa en auktorisationsmodell. Kommunledningen reste dit för att lära sig mer.

Susanne_Norberg
Susanne Norberg, kommunstyrelsens ordförande Falu kommun
Foto: Ulf Palm

– Vi ville se hur de hade gjort och sen se hur vi skulle kunna anpassa det till vår kommun. Framförallt inspirerades vi mycket av den effektivitetspotential som kortare köer och fler valmöjligheter, som Nacka hade vunnit och valde att driva frågan vidare, säger Susanne Norberg, kommunstyrelsens ordförande i Falun.

En av de företagare som blivit auktoriserade i Falu kommun är Kerstin Sjons, som driver utbildningsföretaget Mat by Märta. Hon är yrkeslärare inom mat och anordnar utbildningar för vuxenstuderande som vill byta yrkesbana och studera till bagare och konditor på gymnasial nivå.

Kerstin Sjons, som driver utbildningsföretaget Mat by Märta
Kerstin Sjons, driver Mat by Märta
Foto: Ewa Brobäck

- Jag tycker att det är otroligt viktigt att alla som kan erbjuda utbildning ska kunna få göra det, att möta upp behovet av utbildad arbetskraft. I och med det nya systemet med auktorisationsmodellen har det blivit fler möjligheter för eleverna att få välja vem de vill få sin utbildning av. Som leverantör har det inte inneburit så stor förändring mot tidigare, ramavtal på två till tre år har fungerat, säger hon.

Enligt Susanne Norberg har auktorisationsmodellen gett individerna mer valmöjligheter och flexibilitet samtidigt som kommunen fått en effektivisering med kortare kötider och mindre spenderade pengar. År 2016 betalade kommunen runt 40 000 kronor för en SFI-plats. 2017 var motsvarande summa cirka 20 000. Hon berättar även att hon fick en del frågor kring varför de inte istället skulle ha hand om vuxenutbildningar i egen regi. Men hon menar att eftersom de redan innan hade upphandlingar med privata aktörer så skulle det bästa vara att effektivisera den modell som redan fanns.

– Det har blivit en win-win situation. Det är otroligt viktigt för individen att snabbt kunna komma ut i arbetslivet och för näringslivet som är beroende av kompetensförsörjningen, säger hon.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist