NYHET9 januari 2019

"LAS måste förändras"

Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, LAS, måste förändras med tanke på den kompetensbrist som råder i många branscher. Det menar Fredrik Bertils, VD på Elmab i Dala-Järna: "Vi måste kunna undanta vissa kompetenser från LAS för att företaget ska ha en chans att överleva i lågkonjunktur."

Fredrik Bertils vd för Elamb i Dala-Järna vill att reglerna för LAS ändras.

Fredrik Bertils tycker att lagen om anställningsskydd, LAS, behöver reformeras. Även om Elmab just nu går som tåget, kan det komma en ny lågkonjunktur och då är det viktigt att företagen får behålla livsviktig kompetens.

– Det är jättesvårt att hitta personal i en glesbygdskommun som Vansbro. Jag tycker att vi måste kunna sätta undan en viss procent från turordningsreglerna. Säg att vi lyckats rekrytera en nyckelkompetens som har flyttat till kommunen för vår skull och så kommer det en svacka i ekonomin och vi måste låta den personen gå. Det blir ju skadligt för företaget, resonerar han.

Fredrik Bertils påpekar att arbetsmarknaden har förändrats mycket sedan LAS infördes 1974.

– På 1960- och 70-talet började man ofta en anställning efter skolan och var kvar till pensionen. Så ser det inte ut i dag, nu kanske ungdomar jobbar ett par år och byter jobb för att utvecklas. Men som reglerna ser ut nu, att man hamnar sist i turordningskön om man byter jobb, är inte utvecklande för någon. LAS har ett uråldrigt regelverk.

Elmab har i dag 50 anställda. De senaste tre åren har de anställt ungefär fem personer om året. Även om det har varit svårt att hitta personal med rätt kompetens så har det gått vägen, bland annat genom att ordna internutbildningar.

– Den största bristen är inom CNC-operatörer och där vill vi att de som söker ska ha en grundläggande utbildning. Svetsare, där ska det också finnas en grund. Vi har även montörer och målare och där kan vi lära upp på plats, säger Fredrik Bertils.

Han tycker också att provanställningstiden ska förlängas från dagens sex, till tolv månader. Inte minst med tanke på att internutbildningar kan ta flera år i anspråk.

– Man hinner inte få en klar bild av personen under sex månader. Personal är en stor investering och blir det fel så blir det dyrt. Jag tror att många företagare skulle kunna satsa mer om de vågade anställda, men risken är helt enkelt för stor.

De som försvarar LAS menar bland annat att lagen skyddar anställningstryggheten. Men Fredrik Bertils betonar att en reform av LAS inte har som syfte att göra sig av med personer som har jobbat länge på företaget.

– Tvärtom, vi behöver alla, inte minst de med lång kompetens. Vad det handlar om är att kunna säkerställa att vi har rätt kompetens på plats, så att företaget ska kunna överleva en lågkonjunktur. Det gör att företaget går bättre och räddar kvar jobb på sikt.

Edvin Larssons Mekaniska Aktiebolag AB startades 1946 av Fredrik Bertils gammelfarfar Edvin. Företaget erbjöd på den tiden tjänster inom smide åt lokala bönder och hade ett tiotal anställda. På 1960-talet ställdes verksamheten om till tillverkning av hydraulcylindrar, något som Elmab har jobbat med sedan dess. På 1900-talet tillkom även tillverkning av gripklor.

– Vi tillverkar cirka 50,000 hydraulcylindrar om året. Det är legotillverkning mot kundritningar, förklarar Fredrik Bertils.

Han äger Elmab tillsammans med sin bror Tom Bertils. Att de båda skulle gå in i familjeföretaget var ganska självklart.

– När jag hade gjort lumpen 1997 blev det en naturlig grej att jag gick in som anställd i bolaget. Tom kom in 2003 och 2008 gjorde vi en generationsväxling och tog över pappas del. Då omsatte vi ungefär 25 miljoner, säger Fredrik Bertils.

De sista tio åren har företaget expanderat rejält och prognosen för nästa år är en omsättning på 100 miljoner.

– Vi har flera kunder som har gett oss förtroendet att växa med dem och därför har vi investerat 18 miljoner i en ny maskinhall och nya maskiner. Satsningen har också gjort att vi har fått in några nya kunder, säger Fredrik Bertils.

Som arbetsgivare har han även varit med om tuffa perioder. Under finanskrisen 2008 stannade marknaden av helt och Elmabs omsättning sjönk med 11 miljoner på ett år.

– Vi var tvungna att lägga ett större varsel och tvingades också att låta någon gå. Det var tufft, säger Fredrik Bertils.

ArbetsgivarfrågorSmåföretagsfrågorArbetsrätt
Skriven avKarin Janson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist