Malung-Sälens kommun klättrar flest placeringar i landet

NYHET Publicerad

RANKING 2019 Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Vansbro, Rättvik, Leksand, Orsa och Malung-Sälen på topp 100 listan, detta när Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet presenteras.

Henrik Navjord, regionchef Dalarna

Henrik Navjord, regionchef vid Svenskt Näringsliv Dalarna

Idag presenteras Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen baseras dels på hur företagen upplever företagsklimatet i sin kommun, men också på ett antal statistiska parametrar som påverkar företagen och dess förutsättningar. Kommunens attraktivitet för nyetableringar, nivån på kommunalskatten, nyföretagsamhet och kompetens och marknadsförsörjning bland annat.

Det är glädjande ur ett dalaperspektiv att flera kommuner i länet tar stora kliv framåt i årets ranking. Malung-Sälen är faktiskt den kommun som klättrat mest av samtliga kommuner i hela Sverige, 158 platser upp från förra året till plats 98 totalt. Även Orsa klättrar många placeringar, 128 placeringar till plats 80, och tar tar sig därmed tillsammans med Malung-Sälens kommun in på topp 100 listan.

Bästa placeringen i Dalarna får Vansbro på plats 49, tätt följd av Rättvik och Leksand.

Ranking Dalarna 2019

– Det är många runt om i dessa kommuner verkligen kan sträcka på sig för denna utveckling. Det som utmärker när jag pratat med några i kommunerna är att näringslivsfrågorna i dessa kommuner engagerar alla, såväl politiker som tjänstemän. I Malung-Sälen som gör den största förflyttningen uppåt i hela Sverige har man jobbat mycket med tillgängligheten, attityden och att ge tydliga svar till företagen, både positiva och negativa men det uppskattas bland företagen med tydlighet och väl underbyggda och motiverade beslut, säger Henrik Navjord, Svenskt Näringslivs regionchef i Dalarna.

Vansbro har också näringslivsfrågan högt på agendan och tillgängligheten är viktig, här jobbar man mycket med skolan och relationen med näringslivet, såväl grundskola som vuxenutbildningen. Detta för att motverka och förebygga den kompetensbrist många upplever i vissa yrken.

Många kommuner i Sverige och Dalarna arbetar målinriktat och strategiskt med att hela tiden utvärdera och förbättra företagsklimatet. Resultaten visar också mycket riktigt att det lokala företagsklimatet är på rätt väg i Dalarna och totalt sett fortsätter den positiva trenden vi sett de senaste åren. Eftersom kommunerna jämförs med varandra och då många prioriterar företagsklimatet lokalt så kan en kommun sjunka i relativa termer i rankingen även om betyget från företagen i kommunerna gått upp.

Målet för Svenskt Näringsliv är att vara med och bidra och förstärka den utveckling som många kommuner gör bra och utvecklar idag. Att skapa opinion och föra samman de lokala företagen med kommunerna och andra myndigheters beslutande politiker och tjänstemän är en viktig fråga och vi deltar gärna i den dialogen runt om i länet.

– Jag hoppas att den positiva utvecklingen kan inspirera och motivera de kommuner som hamnar längre ned i rankingen. Vi har exempelvis 4 kommuner i länet som hamnar under plats 200, här finns en jättebra potential framåt, något jag gärna är med och inspirerar och bidrar till, säger Henrik Navjord.

– Jag är positiv inför framtiden, trenden pekar uppåt i länet, den måste fortsätta. Att vara lyhörd och öppen och att engagera många i kommunen tror jag är nyckeln framåt, samt mötet med de som faktiskt svarar på våra frågor som ligger till grund för resultatet, d v s de lokala företagen. Jag ser fram emot under detta och även nästa år att få komma ut och träffa många av er i länets kommuner och företag för att fortsätta dialogen hos er, avslutar Henrik Navjord.

Läs mer om rankingen 2019 på www.foretagsklimat.se

Ranking 2019
Kommun 

Placering 2019

 

Förändring från 2018

Vansbro 

49

 

+22

Rättvik 

53

 

- 22

Leksand 

62

 

+12

Orsa 

80

 

+126

Malung-Sälen 

98

 

+158

Älvdalen 

103

 

- 16

Mora 

107

 

- 38

Avesta 

138

 

+64

Smedjebacken 

146

 

+16

Falun 

185

 

+15

Borlänge 

189

 

- 22

Gagnef 

220

 

+3

Ludvika 

224

 

+18

Säter 

244

 

- 40

Hedemora 

274

 

- 27

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Malung-Sälen bäst i Dalarna

UTBILDNING I Dalarnas län ska cirka 3 200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar vi på Svenskt Näringsliv i Dalarna hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen ett tillväxthinder för Dalab

KOMPETENSFÖRSÖRJNING De senaste åren har Dalab i Borlänge, som jobbar med luftbehandling, VVS och el, vuxit stort. Men bristen på kompetent arbetskraft gör det svårare för företaget att utvecklas ytterligare. ­"Det behövs ett bättre samarbete mellan skola och näringsliv för att lösa den här frågan", säger Henrik Ekgren, vd för Dalab Sverige AB.
NYHET Publicerad:

Inspirerande Arbetsgivardag i Mora

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Dalarna en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Dagen bjöd på nyttig information och kunskap varvat med mingel och inspiration. "Bra innehåll och rätt frågor på det som presenteras vid de olika seminarierna. Verkligen höjd på de som medverkar här idag" är några av kommentarerna som vi fick av Patrik Eriksson, Anette Schönberg och Marielle Broberg Lund från Clockwork Mora AB.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Malung-Sälens kommun klättrar flest placeringar i landet

RANKING 2019 Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Vansbro, Rättvik, Leksand, Orsa och Malung-Sälen på topp 100 listan, detta när Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet presenteras. Malung-Sälen är faktiskt den kommun som klättrat mest av samtliga kommuner i hela Sverige, 158 platser upp från förra året till plats 98 totalt.
NYHET Publicerad:

Henrik Navjord - ny på jobbet som regionchef i Dalarna

NY PÅ JOBBET Henrik Navjord och har i dagarna tillträtt som regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. – Dalarna är ett spännande län med både stora möjligheter, men även en hel del utmaningar. Vi har en stor entreprenörsanda med många skickliga företagare som ska ha det bästa företagsklimatet för att kunna bedriva sina företag på ett sunt sätt. Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet, säger Henrik.
NYHET Publicerad:

Rut-avdraget bakom lyckad integration

SKATTER Rut-avdraget fördubblades första juli, från 25 000 till 50 000 kronor. Susanne Moffat, regionchef på hemserviceföretaget Homemaid i Falun, tycker att Rut är en vinst för hela samhället. "Det blir en språngbräda in i arbetslivet för väldigt många."
NYHET Publicerad:

Fraktsubventioner skapar osund konkurrens

OSUND KONKURRENS Förra året tog Mikael och Sofie Sjöstrand över nätbutiken Lek Ute i Falun. Som e-handlare tycker de att FN:s paketsubventioner skapar en osund konkurrens för e-handlare. "Kina är en stormakt, de behöver inte billigare frakter", säger Mikael Sjöstrand.
NYHET Publicerad:

Få företag i Dalarna ansöker om mönsterskydd

MÖNSTERSKYDD Bland de olika immaterialrättsliga skydden är mönsterskyddet det minst kända, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Av den statistik som Patent- och registreringsverket nu presenterat, framgår att det från Dalarna bara gjordes en enda mönsterskyddsansökan under 2018.
NYHET Publicerad:

Försiktig satsning gav god lönsamhet

FÖRETAGSAMHET Nya produkter och samarbeten har hjälpt Grådö Mejeri att ta sig vidare efter den stora Milkokrisen. Snart går mejeriet för full kapacitet och kan behöva nyanställa.
"Vi har svårt att hitta utbildad personal", säger mejerichefen Staffan Eklöv.
NYHET Publicerad:

Fäbod får dispens för elektroniskt kassaregister

REGELKRÅNGEL Tin Gumuns på Karl Tövåsens fäbod utanför Vikarbyn blev rikskänd när hon tog strid mot Skatteverkets krav på elektroniskt kassaregister. Att driva en fäbod är ett kulturarv där elektroniska kassaregister inte fungerar i praktiken. Av den enkla anledningen att det saknas el på genuina fäbodar.
Nu har Tin Gumuns fått dispens från kravet igen, den här gången gäller dispensen i tre år.
 
NYHET Publicerad:

Skolan behöver ny syn på kunskap

NY RAPPORT En av de stora utmaningarna för Dalarna är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.