Malung-Sälens kommun klättrar flest placeringar i landet

NYHET Publicerad

RANKING 2019 Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Vansbro, Rättvik, Leksand, Orsa och Malung-Sälen på topp 100 listan, detta när Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet presenteras.

Henrik Navjord, regionchef Dalarna

Henrik Navjord, regionchef vid Svenskt Näringsliv Dalarna

Idag presenteras Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen baseras dels på hur företagen upplever företagsklimatet i sin kommun, men också på ett antal statistiska parametrar som påverkar företagen och dess förutsättningar. Kommunens attraktivitet för nyetableringar, nivån på kommunalskatten, nyföretagsamhet och kompetens och marknadsförsörjning bland annat.

Det är glädjande ur ett dalaperspektiv att flera kommuner i länet tar stora kliv framåt i årets ranking. Malung-Sälen är faktiskt den kommun som klättrat mest av samtliga kommuner i hela Sverige, 158 platser upp från förra året till plats 98 totalt. Även Orsa klättrar många placeringar, 128 placeringar till plats 80, och tar tar sig därmed tillsammans med Malung-Sälens kommun in på topp 100 listan.

Bästa placeringen i Dalarna får Vansbro på plats 49, tätt följd av Rättvik och Leksand.

Ranking Dalarna 2019

– Det är många runt om i dessa kommuner verkligen kan sträcka på sig för denna utveckling. Det som utmärker när jag pratat med några i kommunerna är att näringslivsfrågorna i dessa kommuner engagerar alla, såväl politiker som tjänstemän. I Malung-Sälen som gör den största förflyttningen uppåt i hela Sverige har man jobbat mycket med tillgängligheten, attityden och att ge tydliga svar till företagen, både positiva och negativa men det uppskattas bland företagen med tydlighet och väl underbyggda och motiverade beslut, säger Henrik Navjord, Svenskt Näringslivs regionchef i Dalarna.

Vansbro har också näringslivsfrågan högt på agendan och tillgängligheten är viktig, här jobbar man mycket med skolan och relationen med näringslivet, såväl grundskola som vuxenutbildningen. Detta för att motverka och förebygga den kompetensbrist många upplever i vissa yrken.

Många kommuner i Sverige och Dalarna arbetar målinriktat och strategiskt med att hela tiden utvärdera och förbättra företagsklimatet. Resultaten visar också mycket riktigt att det lokala företagsklimatet är på rätt väg i Dalarna och totalt sett fortsätter den positiva trenden vi sett de senaste åren. Eftersom kommunerna jämförs med varandra och då många prioriterar företagsklimatet lokalt så kan en kommun sjunka i relativa termer i rankingen även om betyget från företagen i kommunerna gått upp.

Målet för Svenskt Näringsliv är att vara med och bidra och förstärka den utveckling som många kommuner gör bra och utvecklar idag. Att skapa opinion och föra samman de lokala företagen med kommunerna och andra myndigheters beslutande politiker och tjänstemän är en viktig fråga och vi deltar gärna i den dialogen runt om i länet.

– Jag hoppas att den positiva utvecklingen kan inspirera och motivera de kommuner som hamnar längre ned i rankingen. Vi har exempelvis 4 kommuner i länet som hamnar under plats 200, här finns en jättebra potential framåt, något jag gärna är med och inspirerar och bidrar till, säger Henrik Navjord.

– Jag är positiv inför framtiden, trenden pekar uppåt i länet, den måste fortsätta. Att vara lyhörd och öppen och att engagera många i kommunen tror jag är nyckeln framåt, samt mötet med de som faktiskt svarar på våra frågor som ligger till grund för resultatet, d v s de lokala företagen. Jag ser fram emot under detta och även nästa år att få komma ut och träffa många av er i länets kommuner och företag för att fortsätta dialogen hos er, avslutar Henrik Navjord.

Läs mer om rankingen 2019 på www.foretagsklimat.se

Ranking 2019
Kommun 

Placering 2019

 

Förändring från 2018

Vansbro 

49

 

+22

Rättvik 

53

 

- 22

Leksand 

62

 

+12

Orsa 

80

 

+126

Malung-Sälen 

98

 

+158

Älvdalen 

103

 

- 16

Mora 

107

 

- 38

Avesta 

138

 

+64

Smedjebacken 

146

 

+16

Falun 

185

 

+15

Borlänge 

189

 

- 22

Gagnef 

220

 

+3

Ludvika 

224

 

+18

Säter 

244

 

- 40

Hedemora 

274

 

- 27

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

TSL redo att hjälpa vid arbetsbrist

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Markus Sandin, på Trygghetsfonden TSL region Mitt.
NYHET Publicerad:

Orsa Besparingsskog hjälper lokala företagare

CORONAKRISEN Orsa Besparingsskog grundades 1879 och redan från början var syftet att använda avkastningen för sådant som gynnade delägare och bygd. På grund av corona-krisen öppnar nu styrelsen upp möjligheten för företag att skicka in affärsförslag till Orsa Besparingsskog. Det berättar Joakim Myhrman, förvaltare vid Orsa Besparingsskog.
NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Anrikt bruk med ny miljöteknik

MILJÖ Arctic Paper Grycksbo utanför Falun började sin satsning mot en fossilfri produktion redan 2009. Bruket producerar idag 220 000 ton finpapper med noll utsläpp av fossila växthusgaser från sin produktion. "Miljöarbetet är väl förankrat i företagets ledning och affärsverksamhet, det finns i vår affärskultur, vårt dna", säger Michel Fejér vd för företaget.
NYHET Publicerad:

Snickeriföretag efterlyser standard för miljöbedömningar

REGELKRÅNGEL Omsorg om människa och miljö har ända sedan starten för 22 år sedan varit en viktig ledstjärna för Dala Ledstång och Snickeri. Därför är det ett hårt slag för delägaren Anna-Karin Tyskhagen, när hon numera förlorar affärer på grund av att företaget inte mäktar med att få verksamheten godkänd enligt branschens alla olika miljöbedömningar.
NYHET Publicerad:

Utbildningssystemet för yrkesbytare måste bli bättre

VUXENUTBILDNING "Systemet för vuxna som vill byta arbete fungerar inte, detta trots att många branscher skriker efter kompetent personal". Det menar Anneli Gunnars som är vd och skolchef vid Älvdalens Utbildningscentrum. På sikt ger detta mycket negativa effekter för företagen i utsatta branscher.
NYHET Publicerad:

Miljöomställning ger sur bi(l)effekt

SKATTER Politiska beslut minskar omsättningen med över 15 miljoner kronor hos Kents Bilcentrum. När argumenten dessutom inte håller då säger en irriterad bilhandlare Per Gruvris ifrån. Han får medhåll från stora delar av bilförsäljningsbranschen när han hävdar att bonus/malus-systemet varken är bra för företagen eller miljön.
NYHET Publicerad:

Brist på lönsamhet en utmaning för logistikbranschen

TRANSPORT Frakter och logistik får inte kosta pengar, det ska bara finnas och det ska fungera. Tyvärr är det en bild många har av en bransch som går på knäna för att överleva. ”Fler måste förstå att branschen har stora utmaningar på grund av bristen på lönsamhet”, säger Anna Gåsste som är CFO hos DalaFrakt.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Malung-Sälen bäst i Dalarna

UTBILDNING I Dalarnas län ska cirka 3 200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar vi på Svenskt Näringsliv i Dalarna hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.