Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 februari 2021

Missad signering kostade 160 000 kr  

När smittspridningen började ta fart också i Sverige var Logs Logistics i Borlänge tvunget att dra i bromsen och ansöka om korttidsstöd. På grund av en missad signering i webbtjänsten återkrävs nu bolaget på hela korttidsstödet.  

Foto: TT

Patric Strömberg är vd för Logs Logistics och berättar om våren och det kostsamma beskedet.  

– När vi fick signaler om att industrin inte fick insatsvaror till sina produktionsenheter på grund av att smittspridningen började ta fart, så minskade deras transportbehov och vi med flera blev drabbade. Vi ansökte om korttidsstöd i april, vilket visade sig vara nödvändigt också för vår verksamhet. Vi fick ett stöd utbetalat på 159 981 kr från Tillväxtverket.  

Avstämningen gick fel

Den 21 juli skickade Tillväxtverket ut information om att de företag som mottagit korttidsstöd under april månad måste inkomma med sin första avstämning den 28 juli. Detta syftade till att stämma av så att det preliminära stödbelopp som betalats ut visar sig stämma med de anställdas arbetade timmar. Tillväxtverket informerar också att den som inte inkommer med avstämningen i tid kan bli återbetalningsskyldig på hela beloppet.  

– Vi loggade in och fyllde i alla uppgifter som krävdes för avstämningen och trodde därefter att allt var färdigt. Det visade sig dock att signeringen för avstämningen inte gått igenom korrekt, vilket vi inte hade en aning om. Detta anser såväl Tillväxtverket som förvaltningsrätten i Stockholm vara tillräckligt för att företaget ska vara tvunget att betala tillbaka pengarna.   

– Tillväxtverket borde enligt min mening ha skickat en påminnelse om att bankid saknas så att vi haft möjlighet att gå in och rätta till signeringen istället för att kräva tillbaka hela bidraget.  

”Hade önskat en mer välvillig inställning i dessa tider”

Patric Strömberg säger att det fortsatt går att överklaga beslutet, men att han varken har tid eller vill lägga mer pengar att driva en process vidare.  

– Särskilt i tider som dessa hade man kunnat önska sig en mer välvillig inställning från staten. Många företag står dessutom och faller med dessa stöd. Att företags överlevnad ska hänga på en missad signatur känns inte rimligt. Vi överlever det här men det är ju uppenbart att vi inte har haft för avsikt att strunta i avstämningen, avslutar Patric Strömberg.   

Byråkraticoronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist